Główna Księgowa

Sybila Segert

T: 32 768 06 32

s.segert@weglokokskraj.pl

 

Kierownik działu księgowości
i sprawozdawczości

Beata Noczyńska – Matejczyk

T: 32 768 06 44

b.noczynska@weglokokskraj.pl

Kierownik działu podatków i opłat

Mieczysława Szafarczyk

T: 32 768 06 41

m.szafarczyk@weglokokskraj.pl

 

Kierownik działu majątku trwałego

Katarzyna Gajowska

T: 32 768 06 24

k.gajowska@weglokokskraj.pl

Kierownik działu wynagrodzeń

Ewa Mikołajczyk

T: 32 768 06 36

e.mikołajczyk@weglokoskkraj.pl

Siedziba Węglokoks Kraj

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Ziętka,
41-940 Piekary Śląskie
sekretariat@weglokokskraj.pl

media

sidebar3

sidebar3