Dyrektor ds. Finansowych

Radosław Wojtas

T: 32 416 29 30

r.wojtas@weglokokskraj.pl

 

Dział Zarządzania Płynnością

T: 32 768 06 31
T: 32 768 06 39

Siedziba Węglokoks Kraj

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka,
41-940 Piekary Śląskie
T: +48 32 768 06 20
T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokokskraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633
BDO: 000012274
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

media

sidebar3

sidebar3