Dyrektor ds. Handlowych

Iwona Szczygioł

T: 32 416 21 67

i.szczygiol@weglokokskraj.pl

 

Kierownik Działu Sprzedaży
i Rozliczeń

Iwona Holeczek

T: 32 416 29 32

i.holeczek@weglokokskraj.pl

Starszy Inspektor ds. Sprzedaży

Katarzyna Sojka

T: 32 416 29 08

k.sojka@weglokokskraj.pl

 

Starszy Inspektor ds. Marketingu

Monika Hojka

T: 32 416 29 31

m.hojka@weglokokskraj.pl

Kierownik Działu Marketingu

Agnieszka Nadolska

T: 32 416 29 26

a.nadolska@weglokokskraj.pl

 

Starszy Inspektor ds. Marketingu

Aneta Król

T: 32 416 29 25

a.krol@weglokokskraj.pl

Siedziba Węglokoks Kraj

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka,
41-940 Piekary Śląskie
T: +48 32 768 06 20
T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokokskraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633
BDO: 000012274
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

media

sidebar3

sidebar3