Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

Agnieszka Skoczylas

T: 32 416 21 69

a.skoczylas@weglokokskraj.pl

 

Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych

Karolina Flejszman

T: 32 416 29 13

k.flejszman@weglokokskraj.pl

 

Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych

Łukasz Dominiczewski

T: 32 416 29 13

l.dominiczewski@weglokokskraj.pl

Siedziba Węglokoks Kraj

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka,
41-940 Piekary Śląskie
T: +48 32 768 06 20
T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokokskraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633
BDO: 000012274
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

media

sidebar3

sidebar3