Dyrektor Techniczny ds. Powierzchni i Majątku

Adam Kurpas

T: 32 416 29 10

a.kurpas@weglokokskraj.pl

 

Kierownik Działu Górniczego i BHP

Tomasz Patyński

T: 32 416 21 61

t.patynski@weglokokskraj.pl

Starszy Inspektor ds. Górniczych
i Maszynowych

Piotr Boja

T: 32 416 21 61

p.boja@weglokokskraj.pl

 

Koordynator ds. Przeróbki
Mechanicznej i Kontroli Jakości Węgla

Krzysztof Molęda

T: 32 717 15 74

k.moleda@weglokokskraj.pl

Koordynator ds. Energetycznych

Dariusz Soska

T: 32 717 15 74

d.soska@weglokokskraj.pl

Siedziba Węglokoks Kraj

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Ziętka,
41-940 Piekary Śląskie
sekretariat@weglokokskraj.pl

media

sidebar3

sidebar3