Dyrektor Techniczny ds. Powierzchni i Majątku

Adam Kurpas

T: 32 416 29 10

a.kurpas@weglokokskraj.pl

 

Koordynator ds. Rozwoju i Innowacji

Tomasz Patyński

T: 32 717 13 21

t.patynski@weglokokskraj.pl

 

Koordynator ds. Przeróbki
Mechanicznej i Kontroli Jakości Węgla

Krzysztof Molęda

T: 32 717 15 74

k.moleda@weglokokskraj.pl

Kierownik Działu Technicznego i Zagospodarowania Mienia

Dariusz Soska

T: 32 717 15 74

d.soska@weglokokskraj.pl

Siedziba Węglokoks Kraj

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka,
41-940 Piekary Śląskie
T: +48 32 768 06 20
T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokokskraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633
BDO: 000012274
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

media

sidebar3

sidebar3