Dział Koordynacji Zamówień i Przetargów

T: 32 718 15 67
T: 32 416 29 21

Dział Zarządzania i Audytu Wewnętrznego

T: 32 718 15 68
T: 32 416 29 15

 

Dział Zamówień i Przetargów

T: 32 718 11 80

Dział Logistyki Materiałowej

T: 32 718 11 89

 

Dział Gospodarki Materiałowej
i Magazynowej Ruch Piekary

T: 32 717 14 91

Dział Gospodarki Materiałowej
i Magazynowej Ruch Bobrek

T: 32 718 16 40

 

Siedziba Węglokoks Kraj

Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka,
41-940 Piekary Śląskie
T: +48 32 768 06 20
T: +48 32 416 21 60-61
sekretariat@weglokokskraj.pl

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633
BDO: 000012274
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

media

sidebar3

sidebar3