31 stycznia 2020 roku w należącej do Weglokoks Kraj kopalni „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary wydobyta została ostatnia tona węgla. Tak kończy się 65-letnia historia kopalni, której dostępne złoża zostały całkowicie sczerpane.
W 2015 roku KWK Piekary została włączona w struktury Węglokoksu Kraj i połączona z KWK Bobrek w Bytomiu w jeden zakład dwuruchowy KWK „Bobrek-Piekary”. Wcześniej kilkakrotnie przeznaczana była do likwidacji. Przez ostatnie 10 lat wydobywano tu węgiel z filara ochronnego szybów głównych byłej kopalni Andaluzja. To złoże zostało całkowicie wyeksploatowane.
„To była trudna eksploatacja ze względu na fakt, że mieliśmy do czynienia z polem resztkowym, złożem poprzecinanym dziesiątkami starych wyrobisk i ze zdegradowanym stropem. Jednak węgiel z Piekar był surowcem o bardzo dobrych parametrach jakościowych, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród klientów. To zaś powodowało, że do samego końca możliwe było jego opłacalne wydobycie” – mówi Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj
Od końca 2017 r. w szerokim zakresie prowadzone były analizy możliwości dalszego wydobycia. Badania przeprowadzone przez Państwowy Instytut Geologii i Główny Instytut Górnictwa jednoznacznie pokazały, że złoża węgla w zasięgu Ruchu Piekary nie mogą stanowić dla niego rezerwy zasobowej. Występują „wyspowo” w różnych pokładach. Dotarcie do nich byłoby bardzo trudne, a czasami z powodu trudnych warunków geologicznych wręcz niemożliwe. Występujące tam złoża są bardzo głębokie i zawodnione, a te zalegające płytko zlokalizowane są pod mocno zurbanizowanym terenem. Wszystkie analizy udowodniły, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia i technicznych możliwości kontynuacji wydobycia.
Z tych tez powodów pod koniec 2018 roku zapadła decyzja o przekazaniu zorganizowanej części Ruchu Piekary do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Kopalnia Bobrek-Piekary zatrudniała wówczas 2800 osób, z czego około 1150 pracowało w piekarskiej części zakładu. Rozpoczął się proces alokacji załogi. W ubiegłym roku w Ruchu Piekary nie były prowadzone już żadne roboty przygotowawcze, a oddziały wyspecjalizowane w tych zadaniach trafiły na Ruch Bobrek. Sukcesywnie kierowano tam również brygady ścianowe. Firmy świadczące usługi na rzecz Ruchu Bobrek w dużej mierze zostały zastąpione pracownikami piekarskiej części kopalni.
„2020 r. będzie dla nas wyzwaniem, ponieważ mamy pewną nadwyżkę zatrudnienia. Ze względu na fakt, że są to pracownicy o bardzo wysokich kwalifikacjach, warto odczekać, aby móc już w niedługim czasie w pełni wykorzystać te właśnie zasoby ludzkie. Już dziś brygady ścianowe mają pełne obłożenie w Ruchu Bobrek. Tak też się stanie w przypadku specjalistów zajmujących się pracami przygotowawczymi. Pamiętajmy, że ludzie to nasza największa wartość, dlatego mając dobrze zabezpieczone zaplecze kadrowe jesteśmy spokojni o dalsze losy bytomskiej kopalni” – argumentuje prezes Wacławek.
W Węglokoksie Kraj pozostała duża część infrastruktury powierzchniowej Ruchy Piekary -głównie place składowe i magazynowe z dźwigami, nowoczesna bocznica kolejowa i cały węzeł przeróbki mechanicznej węgla, w tym paczkowalnia ekogroszku Skarbek. Do ich obsługi w Piekarach pozostanie 90 osób. Część piekarskich górników pozostanie tymczasowo w kopalni by wspierać SRK podczas jej likwidacji. Ta potrwa około dwóch lat. W pierwszej kolejności wycofane zostaną maszyny i urządzenia. Duża część z nich wykorzystana będzie w Ruchu Bobrek.
„Plan jest taki, aby pewna część załogi ruchu Piekary pracowała na rzecz SRK i przy likwidacji naszej części infrastruktury. Będą najbardziej kompetentni, ponieważ znają zakład. Mamy zamiar stawać do przetargów i pozyskiwać zamówienia. Jeśli je wygramy, to uda się nam w sposób efektywny zagospodarować na rok lub dwa kolejnych pracowników. Po tym czasie wrócą do pracy w kopalni Bobrek” – mówi Grzegorz Wacławek.

001

002

003

Przemarsze przy dźwiękach górniczej orkiestry, msze święte, uroczysta Akademia Barbórkowa i znamienici goście – tak obchodzony był Dzień Górnika w Spółce Węglokoks Kraj.
Sprzed budynków dyrekcji w Piekarach Śląskich i Bytomiu, prowadzeni przez orkiestry dęte górnicy, przemaszerowali do kościołów. W Piekarach Śląskich msza odbyła się w Bazylice NMP, natomiast górnicy z Bobrka uczestniczyli w mszy świętej odprawionej w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu.
Wszyscy pracownicy Węglokoksu Kraj oraz zaproszeni gości spotkali się w hali MOSiR w Piekarach Śląskich gdzie odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa 2019. Po krótkim występie artystycznym Dziecięcego Chóru Opery Śląskiej pod kierownictwem muzycznym Pana Oskara Zgoły, licznie zgromadzonych przywitał gospodarz uroczystości – Prezes Węglokoks Kraj Pan Grzegorz Wacławek.
Na uroczystość przybyło wiele znamienitych osób – parlamentarzyści, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, przedstawiciele zarządów Węglokoks S.A., spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz przedsiębiorstw górniczych, naukowcy, duchowni, szefowie instytucji publicznych, a także wysokiej rangi działacze związkowi.
List Andrzeja Dudy skierowany do górników Węglokoksu Kraj odczytał reprezentujący Prezydenta – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Pan Minister Andrzej Dera.
Prezes Rady Ministrów – Pan Premier Mateusz Morawiecki również skierował życzenia dla wszystkich pracowników, które zostały odczytane przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.
Podczas akademii nadane zostały odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Węglokoks Kraj. Za wkład pracy w rozwój kopalni oraz długoletnią, nienaganną i wyróżniającą się pracę w górnictwie przyznano HONOROWE ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP”, następnie stopnie górnicze oraz odznaczenia branżowe w związku z Jubileuszem 65 – lecia KWK Piekary.

Tytułami Generalnego Dyrektora Górniczego II Stopnia uhonorowani zostali: Prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek oraz Wiceprezes ds. Technicznych Andrzej Malesza, a Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia nadano Wiceprezes ds. Handlowych An¬nie Malcherczyk-Kulik oraz Naczelnemu Inżynierowi – Andrzejowi Banasiowi.
Stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego został nadany Księdzu Proboszczowi Dariuszowi Pietrasiowi.

 

 

media

sidebar3

sidebar3