WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przekazał 180 tys. zł na zakup nowoczesnego echokardiografu, który trafił na Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala nr 4 w Bytomiu. Łączne wsparcie z Grupy Kapitałowej Węglokoks dla Fundacji im Św. Barbary z Bytomia wyniosło aż 200 tys. zł , ponieważ 20 tys. zł przekazał WĘGLOKOKS S.A.

Każdego dnia w naszej kopalni dokładamy wszelkich starań dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. To niezwykle istotne. Przekazując pieniądze na zakup tak ważnego i potrzebnego sprzętu działamy szerzej. Jesteśmy przekonani, że dobrze przysłuży się pracownikom, ich rodzinom, a także wszystkim mieszkańcom Bytomia i okolicznych miast – mówi Grzegorz Wacławek, prezes zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Oddział Kardiologii bytomskiego szpitala, gdzie rocznie leczy się ponad 1600 pacjentów, pilnie potrzebował nowoczesnego sprzętu, który wykonuje diagnostykę obrazową struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Oddział, wraz z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, hospitalizuje pacjentów z wszelkimi przypadkami schorzeń kardiologicznych – z ostrym zawałem serca i jego powikłaniami, groźnymi zaburzeniami rytmu serca oraz ciężką niewydolnością krążenia. Lekarze specjaliści wykonują tam m.in. koronarografię, koronaroplastykę, wszczepianie stentów, rozruszników serca.

Fundacja im Św. Barbary powstała w styczniu 1992 r. z inicjatywy ówczesnych dyrektorów - szpitala i kopalń: „Miechowice”, „Bobrek” i „Powstańców Śląskich”. Jej celem jest działanie na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców całego regionu śląskiego. To druga, po fundacji założonej przez prof. Zbigniewa Religę, działalność tego typu na Śląsku. Dochody Fundacji stanowią jedynie darowizny i odsetki bankowe. Zgromadzone środki przeznaczane są na modernizację i rozwój Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

 

 

 

W związku z żałobą narodową, uległ zmianie termin koncertu zespołu Golec uOrkiestra w ramach Wielkiego Kolędowania w Bazylice NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Planowany na 18 stycznia koncert odbędzie się tydzień później – 25 stycznia o godzinie 19.00.

Choć bilety na koncert rozeszły się w mgnieniu oka, wszyscy chętni, którzy nie zdążyli nabyć wejściówek, będą mogli uczestniczyć w widowisku za pośrednictwem telebimu ustawionego na Rajskim Placu.

Wejściówki na koncert nie tracą swojej ważności.

 

 

 

W związku z zapisami § 11 ust. 2 pkt b) Regulaminu Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z dniem 9 stycznia 2019 roku Organizator odstępuje od konkursu bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że oferty, które złożono w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie zostaną zwrócone do nadawcy bez otwierania.

 

 

 

 

 

media

sidebar3

sidebar3