Weglokoks Kraj Barborka 24 11

 

 

 

 

22 listopada odbyła się jubileuszowa – 30. Pielgrzymka Górników na Jasną Górę. Tradycyjnie modlitewne spotkanie wypada w okolicach wspomnienia Św. Barbary – patronki górników.

 

W tym roku pielgrzymka miała charakter bardzo skromny ale szczególny. W związku z sytuacją epidemiczną wydarzenie ograniczone zostało do celebracji mszy świętej i Aktu Zawierzenia. Zrezygnowano z nabożeństwa Drogi Krzyżowej i tradycyjnej procesji z kościoła pod wezwaniem Św. Barbary na Jasną Górę.

 

Mszy świętej przewodniczył o. Jan Zinówko, paulin, jasnogórski kapelan górników, który przed wstąpieniem do Zakonu Paulinów pracował na kopalni. Eucharystię koncelebrował Ksiądz dziekan Dariusz Pietraś, Proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Bytomiu, kapelan Solidarności.

 

Jak informował organizator pielgrzymki – Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” - w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (Cudownego Obrazu) – przebywać mogło tylko maksymalnie 27 pątników, w tym dwie delegacje pocztów sztandarowych. W pielgrzymce udział wzięła delegacja WĘGLOKOKS KRAJ w osobach: Prezesa Zarządu – Pana Grzegorza Wacławka oraz Wiceprezes ds. Handlowych – Pani Anny Malcherczyk – Kulik.

 

We wspólnej modlitwie w intencji polskich górników i sektora branży wydobywczej, swe prośby o pomyślność i przyszłość górnictwa oraz bezpieczeństwo w pracy i szczęśliwe powroty do domu, zanieśli m.in. wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Artur Soboń, szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki – Pan Jarosław Grzesik, który odczytał Akt Zawierzenia oraz przewodniczący górniczej Solidarności – Pan Bogusław Hutek.

 

Podczas mszy świętej szczególnie podkreślona została rola tych, którzy odeszli na wieczną szychtę, pełniąc swoje obowiązki, a wyjątkowe podziękowania skierowano do ozdrowieńców za pomoc w dobie pandemii i oddanie osocza chorym – co zaznaczył szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki – Pan Jarosław Grzesik.

 

Msza została zakończona odśpiewaniem uroczystego „Te Deum” w podziękowaniu za 30-tą Pielgrzymkę Górników i 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”.

 

1 Copy

 

2 Copy

 

3 Copy

 

4 Copy

 

5 Copy

 

7 Copy

 

6 Copy

 

test2

Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez osobę, która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w celu uzyskania zasiłku chorobowego.

 

W razie pytań proszę kontakt telefoniczny (32 718-13-93, 32 718-13-94) lub email - coronawirus@weglokokskraj.pl

 

Wersja edytowalna - Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej wirusem

 

Wersja nieedytowalna - Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej wirusem

 

 

 

 

media

media

sidebar3