Przemarsze przy dźwiękach górniczej orkiestry, msze święte, uroczysta Akademia Barbórkowa i znamienici goście – tak obchodzony był Dzień Górnika w Spółce Węglokoks Kraj.
Sprzed budynków dyrekcji w Piekarach Śląskich i Bytomiu, prowadzeni przez orkiestry dęte górnicy, przemaszerowali do kościołów. W Piekarach Śląskich msza odbyła się w Bazylice NMP, natomiast górnicy z Bobrka uczestniczyli w mszy świętej odprawionej w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu.
Wszyscy pracownicy Węglokoksu Kraj oraz zaproszeni gości spotkali się w hali MOSiR w Piekarach Śląskich gdzie odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa 2019. Po krótkim występie artystycznym Dziecięcego Chóru Opery Śląskiej pod kierownictwem muzycznym Pana Oskara Zgoły, licznie zgromadzonych przywitał gospodarz uroczystości – Prezes Węglokoks Kraj Pan Grzegorz Wacławek.
Na uroczystość przybyło wiele znamienitych osób – parlamentarzyści, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, przedstawiciele zarządów Węglokoks S.A., spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz przedsiębiorstw górniczych, naukowcy, duchowni, szefowie instytucji publicznych, a także wysokiej rangi działacze związkowi.
List Andrzeja Dudy skierowany do górników Węglokoksu Kraj odczytał reprezentujący Prezydenta – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Pan Minister Andrzej Dera.
Prezes Rady Ministrów – Pan Premier Mateusz Morawiecki również skierował życzenia dla wszystkich pracowników, które zostały odczytane przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.
Podczas akademii nadane zostały odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Węglokoks Kraj. Za wkład pracy w rozwój kopalni oraz długoletnią, nienaganną i wyróżniającą się pracę w górnictwie przyznano HONOROWE ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP”, następnie stopnie górnicze oraz odznaczenia branżowe w związku z Jubileuszem 65 – lecia KWK Piekary.

Tytułami Generalnego Dyrektora Górniczego II Stopnia uhonorowani zostali: Prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek oraz Wiceprezes ds. Technicznych Andrzej Malesza, a Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia nadano Wiceprezes ds. Handlowych An¬nie Malcherczyk-Kulik oraz Naczelnemu Inżynierowi – Andrzejowi Banasiowi.
Stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego został nadany Księdzu Proboszczowi Dariuszowi Pietrasiowi.

 

 

Hymn górniczy, mianowanie na gwarków kopalni Bobrek-Piekary oraz tradycyjna karczma przy dobrym jadle i złocistym trunku. Kolejna Karczma Piwna Solidarności i Węglokoksu Kraj przeszła do historii, a wraz z nią świetne wspomnienia.

O wysokiej randze wydarzenia świadczą m.in. przybyli goście. Wśród nich znaleźli się: nowo wybrani przedstawiciele rządu z Michałem Kurtyką i Adamem Gawędą na czele oraz Minister Sprawiedliwości – Pan Michał Wójcik, europoseł i były wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, posłowie m.in.: Jerzy Polaczek, Grzegorz Matusiak, Robert Warwas, Marek Wesoły, marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele sejmiku śląskiego i władz samorządowych, przedstawiciele spółek i instytucji górniczych oraz oczywiście najważniejszych związków zawodowych działających w naszym regionie, a także duchowni.

Licznie przybyłych gwarków oraz dostojnych gości, w imieniu organizatorów przywitał Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w Węglokoksie Kraj oraz Grzegorz Wacławek – prezes Węglokoksu Kraj. Tradycyjnie – minutą ciszy – uczczono pamięć górników, którzy odeszli w kopalniach na Wieczną Szychtę.

Potem – do Stanu Górniczego symbolicznie przyjęto młodych adeptów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom". Podczas biesiady nie zabrakło chóralnych śpiewów i konkursów.

003

002

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci Pana Józefa Słodczyka - kapelmistrza Górniczej Orkiestry Dętej Bytom, dla którego kultywowanie tradycji górniczych stało się najważniejszym celem działalności orkiestry.

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 11:00 w kościele p.w. św. Krzyża w Bytomiu Miechowicach, przy ulicy Ks. Jana Frenzla 42. Cmentarz w Wieszowej.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. składają wyrazy najgłębszego współczucia oraz słowa otuchy dla żony i całej rodziny jak również wszystkich bliskich, przyjaciół pogrążonych w smutku z powodu śmierci Pana Józefa Słodczyka.

Pan Józef Słodczyk był wyjątkowym człowiekiem i pasjonatem. Swój talent rozwijał pod okiem takich profesorów jak: Józef Świder, Adam Markiewicz, Napoleon Siess. Pierwszym sprawdzianem jego umiejętności było objęcie funkcji zastępcy kapelmistrza w orkiestrze przy kopalni Rokitnica, następnie założenie świetlicowej orkiestry oraz chóru w Wieszowej – jego rodzinnej miejscowości.

Człowiek utalentowany muzycznie i organizacyjnie, posiadał duży autorytet, wysoką kulturę i wielką skromność. Józef Słodczyk założył kronikę orkiestry, w której zapisywane są do dziś wszystkie ważne chwile z życia członków orkiestry oraz zapiski i fotografie z koncertów i podróży zespołu. 9 tomów kroniki znajduje się w Izbie Pamiątek orkiestry. Po objęciu przez Józefa Słodczyka stanowiska kapelmistrza miechowickiej orkiestry, rozpoczął się najbardziej dynamiczny okres rozwoju orkiestry. Pod rządami Józefa Słodczyka, przyznano orkiestrze wiele nagród i prestiżowych wyróżnień.

Józef Słodczyk zawsze znany był z zamiłowania do organizacji koncertów muzyki sakralnej, i kolęd, koncertów dla dzieci specjalnej troski i ludzi samotnych, przebywających w domach opieki i ośrodkach PCK. Prócz dyrygowania skomponował utwór M-K, który został wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr (PZCHiO), zaś w konkursie z okazji 450-lecia Tarnowskich Gór zdobył II miejsce za pieśń o tym mieście.

Za swoje zaangażowanie został odznaczony:

    Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Sztandarem Pracy II Klasy
    Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury
    Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonego dla województwa katowickiego
    Odznaką Zasłużonego Wychowawcy Młodzieży
    Odznaką Zasłużonego dla KWK “Pstrowski” i “MIechowice” przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką Złotą, Złotą z Laurem i Złotą z Wieńcem Laurowym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką dla Zasłużonego Działacza NSZZ “Solidarność” KWK “Bobrek-Miechowice”
    z okazji 95-lecia PZCHiO Złotą Odznaką województwa śląskiego oraz otrzymał tytuł Honorowego Kapelmistrza Oddziału Śląskiego PZCHiO
    medalem Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury MUZA 2008
    Złotą Odznaką z Brylantem przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką ‘Zasłużony dla Kultury Polskiej’ nadaną przez ministra kultury
    Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
    wpisem do encyklopedii osobistości “WHO is WHO” jako człowiek zasłużony dla kultury
    Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
    Odznaką Honorową Zasłużony dla WĘGLOKOKS KRAJ

media

sidebar3

sidebar3