Łącząc się w żałobie z Rodzinami oraz Bliskimi Ofiar tragicznego wypadku, Zarząd oraz Pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ składają wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania z powodu śmierci górników katowickiej kopalni Murcki-Staszic

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą wybrano członków Zarządu Węglokoksu Kraj. Prezesem Spółki ponownie został Grzegorz Wacławek. Na drugą kadencję wybrany został również Andrzej Malesza, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Technicznych. Wiceprezesem ds. Handlowych została natomiast Anna Malcherczyk-Kulik. Kadencję nowy Zarząd rozpocznie po Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Grzegorz Wacławek od 23 lat związany jest z zakładami dziś należącymi do Węglokoksu Kraj. Od 2000 r. pełnił funkcję Inspektora ds. Administracyjno-Gospodarczych i BHP w Zakładzie Wzbogacania Węgla „JULIAN” sp. z o.o., sprawując nadzór nad majątkiem trwałym Spółki. W 2012 r. został Dyrektorem ds. Zarządzania i Rozwoju, gdzie zajmował się przygotowywaniem i wdrażaniem planów inwestycyjnych, procedur oraz programów służących zwiększeniu efektywności firmy. W maju 2013 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania w Spółce Węglokoks Kraj, gdzie sprawował bezpośrednią kontrolę i nadzór nad działalnością firmy w zakresie działań handlowych, operacyjnych, finansów i controllingu. Stanowisko Prezesa Spółki objął w listopadzie 2016 roku. Grzegorz Wacławek ukończył studia na kierunku zarządzania przedsiębiorstwem.

Andrzej Malesza również przez większość swojego zawodowego życia związany był z zakładami Węglokoksu Kraj. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na katowickim Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Harzburg-Kolleg. Poznał branżę górniczą z perspektywy kolejnych szczebli awansu zawodowego – od stażysty, przez kierownika działów do Dyrektora ds. Produkcji w kopalni „Bobrek”. W 2014 roku objął stanowisko Dyrektora KWK „Piekary”, a rok później Dyrektora ds. Produkcji w Węglokoksie Kraj. Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Węglokoksu Kraj ds. Handlowych.

Anna Malcherczyk-Kulik to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Zarządzanie Jakością. Od 2010 roku związana jest z górnictwem. Pracę rozpoczęła w KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej na stanowisku Głównego Specjalisty w dziale Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W 2015 roku rozpoczęła pracę w spółce Węglokoks Kraj, gdzie od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Zamówień, Przetargów i Audytu Wewnętrznego bezpośrednio odpowiedzialnego za nadzór nad potrzebami Spółki w zakresie zamówień i przetargów oraz w zakresie realizacji zakupów i dostaw, negocjacje warunków cenowych i jakościowych, a także budowę i rozwój systemu kontroli wewnętrznej.

Firma WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. jest odpowiedzialnym społecznie partnerem. W swej działalności nie zapominamy o lokalnych inicjatywach, które skierowane są do mieszkańców Bytomia oraz Piekar Śląskich – miast szczególnie ważnych, bo na tych obszarach nasza spółka prowadzi działalność wydobywczą.

Takim przedsięwzięciem jest organizacja Dni Miasta w Bytomiu. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, gdyż jesteśmy przekonani, że wspólne świętowanie daje możliwość mieszkańcom oraz naszym pracownikom i ich rodzinom, uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym. Wspaniała, interesująca zabawa jest gwarancją miłego spędzenia czasu wolnego w gronie przyjaciół oraz niesie chwile wytchnienia od spraw codziennych.                                                                                        Dni Bytomia 2019 - Program

Dzięki wsparciu WĘGLOKOS KRAJ przy Szkole Podstawowej Nr 38 w Bytomiu – Suchej Górze powstał nowy plac zabaw. W dniu 14.06.2019 r. na uroczystym otwarciu pojawili się przedstawiciele Spółki. Przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Miasta Bytom – Mariusz Wołosz wraz z przewodniczącą Rady Rodziców.

Uczniowie inaugurując wydarzenie przedstawili program artystyczny zapraszając wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy.

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich

przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

Prezesa Zarządu Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
[treść ogłoszenia]

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
[treść ogłoszenia]

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
[treść ogłoszenia]

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
[treść ogłoszenia]

media

sidebar3

sidebar3