02.09.2017 r. odbył się kolejny, czternasty festyn rodzinny, którego przewodnim tematem było bezpieczeństwo pracy w kopalni. W imprezie wzięło udział kilkuset pracowników kopalni wraz z rodzinami. Obecni byli członkowie Zarządu Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Dyrekcja Kopalni, reprezentanci związków zawodowych oraz sponsorzy nagród.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele organów nadzoru zewnętrznego: V-ce Prezes WUG. Swą obecnością zaszczycili również: Prezydent Miasta Piekary Śląskie oraz V-ce Prezydent Miasta Bytomia.

Spotkania pracowników, ich rodzin oraz zaproszonych gości to już tradycja w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników. Festyn w Zielonej jest też formą propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes Grzegorz Wacławek na wstępie przywitał pracowników kopalni, ich rodziny oraz zaproszonych gości, a następnie podziękował kierownikom zwycięskich oddziałów za ich wzorowe prowadzenie, które pozwoliło w pełni zrealizować zaplanowane zadania produkcyjne, jednocześnie zapewniając wysokie standardy bezpieczeństwa pracy w kierowanych oddziałach.

Festyn był też okazją do wręczenia atrakcyjnych nagród laureatom organizowanego konkursu bhp. W 2017 roku konkurs bhp został zorganizowany trójtorowo – audyt stanowiskowy, konkurs wiedzy ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników KWK „Bobrek - Piekary” zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz ranking „Najlepszy oddział”. Wśród oddziałów ruchowych najwyżej zaklasyfikował się oddział GRP2 prowadzony przez sztygara oddziałowego Pana Jarosława Gajdamowicza, natomiast laureatem tegorocznego konkursu wiedzy ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy została Pani Iwona Budzyńska z oddz. JMWB. Do tegorocznej edycji konkursu BHP przystąpiło 122 pracowników kopalni. Każdy pracownik otrzymał test i kartę odpowiedzi inną niż osoba siedząca obok, co zapewniło samodzielność podczas rozwiązywania testów. Poziom prezentowany przez uczestników konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, dlatego konieczne okazało się przeprowadzenie dwóch dogrywek, aby wyłonić zwycięzców.

Organizator festynu zapewnił uczestnikom wiele atrakcji począwszy od konkursów rodzinnych, atrakcji dla najmłodszych (gry, zabawy, konkursy organizowane przez animatorów, dmuchane zjeżdżalnie), kończąc na występach artystycznych. Nie zapomniano również o zapewnieniu opieki medycznej. W przygotowanym punkcie medycznym dyżurowali ratownicy medyczni oraz karetka pogotowia.

Festyn trwał do późnych godzin wieczornych.

media

sidebar3

sidebar3