Tradycyjnie każdego roku z okazji nadchodzącego Święta Patronki Górników - Barbórki, na kopalniach podejmowane są dzieci z okolicznych przedszkoli. W tym roku najmłodsi zgromadzili się tłumnie na cechowni Ruchu Bobrek oraz Ruchu Piekary, prezentując z dumą, wykonane czaka górnicze oraz wianki.

Wśród kamer telewizji regionalnej odśpiewane zostały piosenki oraz wyrecytowane zostały górnicze wierszyki, sławiące pracę górników.

W atmosferze radości dzieci zostały zapoznane z pracą górnika. Każdy z najmłodszych miał możliwość zobaczenia prawdziwego munduru górniczego. Na wszystkich milusińskich czekały słodkie upominki od Zarządu Spółki.

media

sidebar3

sidebar3