Dzięki inicjatywie Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wiele dzieci skorzystało z wakacyjnych wyjazdów.

Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym przy SP 32 w Bytomiu, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów oraz spółkami z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS umożliwiła uczniom szkół oraz podopiecznym placówek terapeutycznych udział w obozach rekreacyjnych i sportowych.

 

media

sidebar3