Zorganizowany 1 września br. festyn, był kolejnym piętnastym festynem rodzinnym, którego przewodnim tematem było bezpieczeństwo pracy w kopalni. W imprezie wzięło udział kilkuset pracowników kopalni wraz z rodzinami, Zarząd Spółki, Dyrekcja Kopalni, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele organów nadzoru zewnętrznego oraz Prezydent Miasta Bytomia i V-ce Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Spotkania pracowników, ich rodzin oraz zaproszonych gości to już tradycja w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników. Festyn w Zielonej jest też formą propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezes Grzegorz Wacławek na wstępie przywitał pracowników kopalni, ich rodziny oraz zaproszonych gości, a następnie podziękował kierownikom zwycięskich oddziałów za wzorowe prowadzenie oddziałów, które zapewniło wysokie standardy bezpieczeństwa pracy w kierowanych oddziałach oraz realizację zaplanowanych zadań techniczno-produkcyjnych.

Festyn był też okazją do wręczenia atrakcyjnych nagród zwycięzcom organizowanych konkursów. W 2018 roku konkurs bhp został zorganizowany trzyetapowo – audyt stanowiskowy, konkurs „Bezpieczne fedrowanie” oraz ranking „Najlepszy oddział”. Wśród oddziałów ruchowych najwyżej zaklasyfikował się oddział G1P prowadzony przez sztygara oddziałowego Pana Adama Garbaciaka oraz Jacka Aleksandra, natomiast laureatem tegorocznego konkursu wiedzy ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpieczne fedrowanie 2018” został Pan Mateusz Plaszczymąka z oddz. KSRG-B. Do tegorocznej edycji konkursu BHP przystąpiło 81 pracowników kopalni. Poziom prezentowany przez uczestników konkursu był bardzo wysoki i wyrównany, dlatego konieczne okazało się przeprowadzenie trzech dogrywek, aby wyłonić zwycięzców.

Organizator festynu zapewnił uczestnikom wiele atrakcji począwszy od konkursów rodzinnych, konkursu rysunkowego dla najmłodszych, kończąc na występach artystycznych. Najmłodsi uczestnicy festynu bawili się pod czujnym okiem animatorów biorąc udział w zorganizowanych grach i zabawach oraz na dmuchanych zjeżdżalniach. Nie zapomniano również o zapewnieniu opieki medycznej. W przygotowanym punkcie medycznym dyżurowali ratownicy medyczni oraz karetka pogotowia.

Festyn trwał do późnych godzin wieczornych.

 

 

 

 

media

sidebar3