Węglokoks Kraj dołączył do porozumienia GÓRNICTWO OK. Dokument potwierdzający przystąpienie do Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych podpisał prezes Grzegorz Wacławek podczas Międzynarodowego Góniczego Forum Ekonomicznego, które odbyło się w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Węgiel ma na świecie wielu przeciwników. Często powodem tego są mity i niewiedza. Chcemy wspólnie pokazać światu, że górnictwo jest potrzebne, że daje pracę, podatki miastom, daje energię elektryczną i ciepło, że węgiel może być wykorzystywany mądrze i ekologicznie. Że jest OK – argumentuje prezes Wacławek.

Inicjatywa „Górnictwo Ok” powstała w sierpniu tego roku podczas społecznego Pre_COP24 w Katowicach.

Górnictwo OK ma służyć m.in. temu, aby przez eventy, informacje, wiarygodne diagnozy, pokazywać, w jakim miejscu jest dziś sektor wydobywczy, w którym Polska ma swój głęboki udział jeśli chodzi o nowoczesność i innowacyjność - to zaczyna być naszą wizytówką w innych częściach świata, gdzie możemy transferować nasze innowacyjne podejście do branży. Z etapu oferowania pracy innym przechodzimy do oferowania naszego know-how – mówił wtedy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Głównymi celami inicjatywy są wymiana dobrych praktyk oraz nowoczesna promocja branży wydobywczej i upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przemysłu. Dotąd udało się wypracować 36 wspólnych projektów, podpisano też wiele listów intencyjnych.

Jej członkami i partnerami są Ministerstwo Energii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, spółki górnicze, okołogórnicze i energetyczne, ośrodki akademickie i naukowe, instytucje, organizacje pozarządowe, a także media.

 

 

media

sidebar3

sidebar3