W dniu 29 marca br. zakończył się pierwszy z czterech etapów stażu naukowego, jaki w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” odbywają trzej doktoranci z Wietnamu. Doktoranci realizując program stażu w kopalnianym dziale Wentylacji poznali zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego w aspekcie przewietrzania i dystrybucji powietrza w sieci wentylacyjnej podziemnych wyrobisk górniczych. Doktorantom zaprezentowano również stosowane w polskim górnictwie rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie wymaganych warunków klimatycznych na dołowych stanowiskach pracy. Kolejne etapy stażu (listopad br., marzec oraz listopad 2020 r.) realizowane będą w działach Tąpań, Przygotowania Produkcji i Inwestycji oraz w dziale Energomechanicznym KWK „Bobrek-Piekary”.

Wietnamscy inżynierowie mogą poznawać polskie górnictwo i uczyć się tu dzięki umowie, którą podpisał Główny Instytut Górnictwa z firmą Vinacomin Institute of Mining Science and Technology z Wietnamu. Trzej pracownicy tej firmy realizują w GIG 36-miesięczny staż naukowy z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej. Tematyka przyszłych prac doktorskich dotyczy obudowy wyrobisk górniczych, zagrożeń pożarowych i metanowych oraz poprawy produktywności eksploatacji grubych pokładów. Istotnym elementem stażu jest umożliwienie stażystom doskonalenia znajomości języka polskiego, w szczególności w zakresie słownictwa technicznego oraz zapoznanie się z działalnością polskich firm górniczych i okołogórniczych.

Górnictwo w Wietnamie dynamicznie się rozwija, ale boryka się z wieloma problemami. Węgiel wydobywany jest z coraz niżej zalegających pokładów, a kopalnie są jeszcze na niskim poziomie technologicznym. Standardowy sprzęt, którym dysponują wszystkie polskie kopalnie, taki jak: wysokowydajne kompleksy ścianowe, rozwinięte technologicznie układy transportu urobku, jego przeróbki i wzbogacania w wietnamskich kopalniach zaczął być wprowadzany dopiero w drugiej dekadzie 21. wieku.

Ze względu na stosowane technologie, efektywność polskiego górnictwa jest na nieporównywalnym – wyższym poziomie – dlatego Wietnamczycy są zainteresowani polskim know – how oraz szkoleniem managementu, który będzie zarządzał wietnamskimi kopalniami.

 

 

media

sidebar3

sidebar3