25 kwietnia w Bytomiu, odbyła się uroczystość rozpoczynająca cykl obchodów 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podczas tego wydarzenia
Prezydium OPZZ nagrodziło Spółkę WĘGLOKOKS KRAJ Diamentem OPZZ w kategorii
„Najlepszy Pracodawca”.
Przy weryfikacji i ocenie wzięto pod uwagę wiele czynników. Największe znaczenie miało zaangażowanie pracodawcy w sprawy pracownicze oraz ciągłe podnoszenie standardów w prowadzeniu dialogu społecznego. Ważna okazała się konsekwentnie realizowana polityka i strategia spółki nastawiona na rozwój pracownika, jego bezpieczeństwo oraz motywację do wykonywania czynności zawodowych.
Przy wyłonieniu zwycięzcy w kategorii „Najlepszy Pracodawca” analizie poddano także
opinie dotyczące wpływu WĘGLOKOKS KRAJ na lokalny rynek pracy oraz podejście
do innowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi.
Nagroda „Diament OPZZ” umocniła pozycję spółki na rynku jako lidera wśród pracodawców oraz efektywnych i dynamicznych spółek górniczych działających na Śląsku.

 

 

 

 

media

sidebar3

sidebar3