8 sierpnia w Śląskim Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego

sprzętu zakupionego dzięki darowiźnie, jaką spółka WĘGLOKOKS KRAJ przekazała Szpitalowi.
Nowoczesny cystoskop i histeroskop oraz narzędzia endoskopowe trafiły na blok operacyjny Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu. Podziękowania na ręce przedstawicieli Spółki: Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Grzegorza Wacławka oraz Pani Wiceprezes ds. Handlowych Anny Malcherczyk – Kulik złożyły: Dyrektor Szpitala Pani Kornelia Cieśla oraz prof. dr hab. n. med. Anita Olejek – Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, która szczegółowo omówiła i zaprezentowała możliwości jakie dają nabyte narzędzia w diagnostyce medycznej.
Jesteśmy dumni, że możemy dołożyć naszą cegiełkę do tej inicjatywy. Rozbudowa parku maszynowego w tak prestiżowej placówce, znanej na skalę ogólnopolską oraz światową, przyczyni się do dalszego jej rozwoju, umożliwiając kolejne osiągnięcia w diagnostyce chorób i innowacyjnym leczeniu– wspomniał Prezes Grzegorz Wacławek dodając:

Wsparcie finansowe dla Szpitala to kolejny krok w realizowaniu obranej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Budowanie atrakcyjności biznesowej naszej Spółki w oparciu o wartości takie jak troska o społeczność lokalną i zaangażowanie w rozwój otoczenia jest głównym kierunkiem naszych działań. Nieustannie będziemy dążyć do podnoszenia relacji z interesariuszami, gdyż w dzisiejszych czasach, nie tylko wyniki finansowe definiują społecznie odpowiedzialnego partnera biznesowego ale również zasoby niematerialne, którymi są dobro pracowników oraz społeczność lokalna.

 

szpital 01

szpital 02

 

media

sidebar3

sidebar3