Zorganizowany 31 sierpnia br. festyn, był kolejnym szesnastym festynem rodzinnym, którego przewodnim tematem było bezpieczeństwo pracy w kopalni. W imprezie wzięło udział kilkuset pracowników kopalni wraz z rodzinami, Zarząd Spółki, Dyrekcja Kopalni, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele organów nadzoru zewnętrznego oraz Prezydent Miasta Bytomia i V-ce Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Festyn rodzinny to już tradycja w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników. Prezes Zarządu Pan Grzegorz Wacławek na wstępie przywitał pracowników kopalni, ich rodziny oraz zaproszonych gości, a następnie podziękował kierownikom zwycięskich oddziałów za utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy w kierowanych oddziałach przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zaplanowanych zadań techniczno-produkcyjnych.
W 2019 roku konkurs bhp został zorganizowany trzyetapowo – audyt stanowiskowy, konkurs „Bezpieczne fedrowanie” oraz ranking „Najlepszy oddział”. Wśród oddziałów ruchowych najwyżej zaklasyfikował się oddział GRP1B prowadzony przez sztygara oddziałowego Marcina Mastalerza, drugie miejsce zajął oddział WOW WPP-P pod kierownictwem Piotra Paulewicza, a miejsce trzecie oddział G1P prowadzony przez sztygarów oddziałowych Aleksandra Jacka oraz Sławomira Mroza. Laureatem tegorocznego konkursu wiedzy ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpieczne fedrowanie 2019” został Marcin Dudziński z oddz. WOW-P, drugie miejsce zajął Patryk Głuś z oddziału G1P a na miejscu trzecim uplasował się Grzegorz Gierak z oddziału G1B.

Organizator festynu zapewnił uczestnikom wiele atrakcji począwszy od konkursów rodzinnych, konkursu rysunkowego dla najmłodszych, kończąc na występach artystycznych. Najmłodsi uczestnicy festynu bawili się pod czujnym okiem animatorów biorąc udział
w zorganizowanych grach i zabawach oraz na dmuchanych zjeżdżalniach. Nie zapomniano również o zapewnieniu opieki medycznej. W przygotowanym punkcie medycznym dyżurowali ratownicy medyczni oraz karetka pogotowia.

Festyn trwał do późnych godzin wieczornych.

rozm1 DSC 0664  

rozm1 DSC 0408

rozm1 DSC 0448

rozm DSC 0681

media

sidebar3