Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci Pana Józefa Słodczyka - kapelmistrza Górniczej Orkiestry Dętej Bytom, dla którego kultywowanie tradycji górniczych stało się najważniejszym celem działalności orkiestry.

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 11:00 w kościele p.w. św. Krzyża w Bytomiu Miechowicach, przy ulicy Ks. Jana Frenzla 42. Cmentarz w Wieszowej.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. składają wyrazy najgłębszego współczucia oraz słowa otuchy dla żony i całej rodziny jak również wszystkich bliskich, przyjaciół pogrążonych w smutku z powodu śmierci Pana Józefa Słodczyka.

Pan Józef Słodczyk był wyjątkowym człowiekiem i pasjonatem. Swój talent rozwijał pod okiem takich profesorów jak: Józef Świder, Adam Markiewicz, Napoleon Siess. Pierwszym sprawdzianem jego umiejętności było objęcie funkcji zastępcy kapelmistrza w orkiestrze przy kopalni Rokitnica, następnie założenie świetlicowej orkiestry oraz chóru w Wieszowej – jego rodzinnej miejscowości.

Człowiek utalentowany muzycznie i organizacyjnie, posiadał duży autorytet, wysoką kulturę i wielką skromność. Józef Słodczyk założył kronikę orkiestry, w której zapisywane są do dziś wszystkie ważne chwile z życia członków orkiestry oraz zapiski i fotografie z koncertów i podróży zespołu. 9 tomów kroniki znajduje się w Izbie Pamiątek orkiestry. Po objęciu przez Józefa Słodczyka stanowiska kapelmistrza miechowickiej orkiestry, rozpoczął się najbardziej dynamiczny okres rozwoju orkiestry. Pod rządami Józefa Słodczyka, przyznano orkiestrze wiele nagród i prestiżowych wyróżnień.

Józef Słodczyk zawsze znany był z zamiłowania do organizacji koncertów muzyki sakralnej, i kolęd, koncertów dla dzieci specjalnej troski i ludzi samotnych, przebywających w domach opieki i ośrodkach PCK. Prócz dyrygowania skomponował utwór M-K, który został wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr (PZCHiO), zaś w konkursie z okazji 450-lecia Tarnowskich Gór zdobył II miejsce za pieśń o tym mieście.

Za swoje zaangażowanie został odznaczony:

    Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Sztandarem Pracy II Klasy
    Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury
    Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonego dla województwa katowickiego
    Odznaką Zasłużonego Wychowawcy Młodzieży
    Odznaką Zasłużonego dla KWK “Pstrowski” i “MIechowice” przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką Złotą, Złotą z Laurem i Złotą z Wieńcem Laurowym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką dla Zasłużonego Działacza NSZZ “Solidarność” KWK “Bobrek-Miechowice”
    z okazji 95-lecia PZCHiO Złotą Odznaką województwa śląskiego oraz otrzymał tytuł Honorowego Kapelmistrza Oddziału Śląskiego PZCHiO
    medalem Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury MUZA 2008
    Złotą Odznaką z Brylantem przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką ‘Zasłużony dla Kultury Polskiej’ nadaną przez ministra kultury
    Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
    wpisem do encyklopedii osobistości “WHO is WHO” jako człowiek zasłużony dla kultury
    Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
    Odznaką Honorową Zasłużony dla WĘGLOKOKS KRAJ

media

sidebar3

sidebar3