Hymn górniczy, mianowanie na gwarków kopalni Bobrek-Piekary oraz tradycyjna karczma przy dobrym jadle i złocistym trunku. Kolejna Karczma Piwna Solidarności i Węglokoksu Kraj przeszła do historii, a wraz z nią świetne wspomnienia.

O wysokiej randze wydarzenia świadczą m.in. przybyli goście. Wśród nich znaleźli się: nowo wybrani przedstawiciele rządu z Michałem Kurtyką i Adamem Gawędą na czele oraz Minister Sprawiedliwości – Pan Michał Wójcik, europoseł i były wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, posłowie m.in.: Jerzy Polaczek, Grzegorz Matusiak, Robert Warwas, Marek Wesoły, marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele sejmiku śląskiego i władz samorządowych, przedstawiciele spółek i instytucji górniczych oraz oczywiście najważniejszych związków zawodowych działających w naszym regionie, a także duchowni.

Licznie przybyłych gwarków oraz dostojnych gości, w imieniu organizatorów przywitał Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w Węglokoksie Kraj oraz Grzegorz Wacławek – prezes Węglokoksu Kraj. Tradycyjnie – minutą ciszy – uczczono pamięć górników, którzy odeszli w kopalniach na Wieczną Szychtę.

Potem – do Stanu Górniczego symbolicznie przyjęto młodych adeptów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom". Podczas biesiady nie zabrakło chóralnych śpiewów i konkursów.

003

002

media

sidebar3

sidebar3