Przemarsze przy dźwiękach górniczej orkiestry, msze święte, uroczysta Akademia Barbórkowa i znamienici goście – tak obchodzony był Dzień Górnika w Spółce Węglokoks Kraj.
Sprzed budynków dyrekcji w Piekarach Śląskich i Bytomiu, prowadzeni przez orkiestry dęte górnicy, przemaszerowali do kościołów. W Piekarach Śląskich msza odbyła się w Bazylice NMP, natomiast górnicy z Bobrka uczestniczyli w mszy świętej odprawionej w kościele pw. Świętej Rodziny w Bytomiu.
Wszyscy pracownicy Węglokoksu Kraj oraz zaproszeni gości spotkali się w hali MOSiR w Piekarach Śląskich gdzie odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa 2019. Po krótkim występie artystycznym Dziecięcego Chóru Opery Śląskiej pod kierownictwem muzycznym Pana Oskara Zgoły, licznie zgromadzonych przywitał gospodarz uroczystości – Prezes Węglokoks Kraj Pan Grzegorz Wacławek.
Na uroczystość przybyło wiele znamienitych osób – parlamentarzyści, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, przedstawiciele zarządów Węglokoks S.A., spółek Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz przedsiębiorstw górniczych, naukowcy, duchowni, szefowie instytucji publicznych, a także wysokiej rangi działacze związkowi.
List Andrzeja Dudy skierowany do górników Węglokoksu Kraj odczytał reprezentujący Prezydenta – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Pan Minister Andrzej Dera.
Prezes Rady Ministrów – Pan Premier Mateusz Morawiecki również skierował życzenia dla wszystkich pracowników, które zostały odczytane przez Wojewodę Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.
Podczas akademii nadane zostały odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Węglokoks Kraj. Za wkład pracy w rozwój kopalni oraz długoletnią, nienaganną i wyróżniającą się pracę w górnictwie przyznano HONOROWE ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP”, następnie stopnie górnicze oraz odznaczenia branżowe w związku z Jubileuszem 65 – lecia KWK Piekary.

Tytułami Generalnego Dyrektora Górniczego II Stopnia uhonorowani zostali: Prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek oraz Wiceprezes ds. Technicznych Andrzej Malesza, a Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia nadano Wiceprezes ds. Handlowych An¬nie Malcherczyk-Kulik oraz Naczelnemu Inżynierowi – Andrzejowi Banasiowi.
Stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego został nadany Księdzu Proboszczowi Dariuszowi Pietrasiowi.

 

 

media

sidebar3

sidebar3