Rząd wprowadził obowiązek pozostania w domu, a także wyznaczył wyjątki od tego obowiązku oraz zasady bezpieczeństwa związane przede wszystkim z poruszaniem się. Te obostrzenia będą obowiązywały do 11 kwietnia.
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązek pozostania w domu nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Można również wyjść na spacer, wyprowadzić psa czy załatwić niezbędne sprawy. Należy jednak pamiętać, że przemieszczać można się jedynie w grupie do dwóch osób, chyba że przemieszczający się mieszkają razem, np. rodziny. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
W autobusach i tramwajach podróżować może jednocześnie maksymalnie liczba pasażerów odpowiadająca połowie miejsc w danym pojeździe.
Zakaz zgromadzeń nie dotyczy zakładów pracy, jednak bezwzględnie należy stosować się do zaleceń sanitarnych takich jak utrzymywanie odległości pomiędzy pracownikami oraz używanie środków dezynfekujących.
Przypominamy, że w naszej firmie również obowiązuje szereg zasad i środków ostrożności mających na celu zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa dla górników oraz pracowników biurowych.
Lekceważąc te podstawowe zasady naraża się swoich współpracowników, podwładnych, przełożonych, a także członków ich rodzin. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania kopalni każde nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego zakładu.
Podkreślamy, że Zarząd Węglokoks Kraj Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby poziom bezpieczeństwa spełniał wszelkie najwyższe standardy, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania naszej kopalni.
Nieustannie monitorowana jest bieżąca sytuacja w firmie oraz w państwie. Nadal wprowadzane są działania prewencyjne.
Prosimy o dostosowanie się do wszystkich decyzji wykonawczych. Nawołujemy do odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

W załączeniu informacje dotyczące: Skutecznego mycia oraz dezynfekcji rąk oraz plakat z podstawowymi informacjami o kwarantannie.

media

sidebar3