Od dnia 20.04.2020 r. zostaje zniesiona część ograniczeń obowiązujących w Polsce w związku z koronawirusem.
Można już wchodzić do parków i lasów oraz przemieszczać się w celach rekreacyjnych (z obowiązkiem trzymania dystansu 2 metrów i noszenia maseczki lub zasłaniania nosa i ust). Place zabaw pozostają zamknięte.
Nadal obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi, zwłaszcza w kwestii dezynfekcji i utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego.
Rekomenduje się utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo może robić zakupy w sklepie. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. W sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia może przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego 2-metrowego dystansu od innych i zasłanianiu ust i nosa.
Kolejne daty stopniowego zmniejszenia obostrzeń zostaną wyznaczone po analizie.
Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych), realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.
Przypominamy, że w naszej firmie nieustannie wprowadzane są działania prewencyjne, mające na celu zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania naszej kopalni.
Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń sanitarnych takich jak utrzymywanie odległości pomiędzy pracownikami oraz używanie środków dezynfekujących. Bardzo ważne jest przestrzeganie ogólnokrajowych wytycznych w zakresie ograniczenia do absolutnego minimum kontaktów międzyludzkich. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania kopalni każde nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego zakładu.
Stosując zasady jesteśmy w stanie uniknąć lub maksymalnie zminimalizować ryzyko zarażenia. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi nieświadomym zakażeniem innych osób.
Prosimy o rozsądek oraz stosowanie się do nowych zasad!
Odsyłamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. pod linkiem:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf

media

sidebar3

sidebar3