„Resort Sprawiedliwości Pomaga” – maseczki dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
W ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” do Spółki WEGLOKOKS KRAJ trafiło kilka tysięcy maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.
Maseczki zostały wyprodukowane przez więźniów w zakładach karnych i aresztach śledczych. Działalność przywięziennych zakładów pracy jest rezultatem wcześniejszego programu Ministerstwa Sprawiedliwości - „Praca dla więźniów”.
Maseczki zostaną rozdystrybuowane wśród pracowników podczas pobierania wymazów oraz rozdawane przy koordynacji działu socjalnego.
Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Michałowi Wójcikowi za wsparcie naszej Spółki – jest to duża pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Wyrażamy uznanie dla tego typu inicjatyw doceniając tym samym bardzo duże zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób osadzonych w zakładach karnych oraz aresztach – przekazał Prezes Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Wacławek.

media

sidebar3