Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 11/III/2020 Rady Nadzorczej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

 

Do pobrania:

- Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O.Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O.

 

- Załącznik 1 - Oświadczenie

 

- Załącznik 2 - Oświadczenie

 

 

 

 

media

sidebar3