Pod auspicjami Spółki WĘGLOKOKS KRAJ w dniu 11 października w Parafii Świętej Rodziny w Bytomiu – Bobrku odbył się pierwszy górniczy różaniec, zainicjowany przez NSZZ Solidarność działający przy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. oraz Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom".

 

Przy akompaniamencie orkiestry dętej zebrani parafianie, członkowie zarządu, dyrekcja kopalni i pozostali pracownicy Spółki WĘGLOKOKS KRAJ oraz przedstawiciele strony społecznej wspólnie modlili się w intencji górników i ich rodzin oraz wszystkich pracodawców. Z wielką estymą wspomniano tych, którzy podczas ciężkiej pracy odeszli na wieczną szychtę.

 

Podczas rozważania tajemnic chwalebnych różańca świętego Ks. Proboszcz Parafii Świętej Rodziny – Dariusz Pietraś, dziękował za trud pracy górniczej oraz wspomniał o wielkiej roli organizacji związkowych podkreślając ich walkę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości warunków pracy górników i innych grup zawodowych. Wyraził też słowa wdzięczności za zaangażowanie w organizację górniczego różańca na Bobrku – dzielnicy, która jest nieodłącznym elementem historii KWK Bobrek – Piekary.

 

Na zakończenie nabożeństwa różańcowego członkowie Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ na czele z Panem Prezesem Grzegorzem Wacławkiem oraz Szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” – Pan Jarosław Grzesik, złożyli symboliczne dary na ręce Księdza Proboszcza, który wręczył delegacji pamiątkowe różańce święte

 

1 Copy

 

17 Copy 

 

2 Copy

 

3 Copy

 

7 Copy

 

8 Copy

 

10 Copy

 

11 Copy

 

12 Copy

 

13 Copy

 

16 Copy

 

18 Copy

 

19 Copy

 

 

 

 

 

 

 

 

media

sidebar3