WĘGLOKOKS KRAJ powstał na bazie spółki ZWW Julian w Piekarach Śląskich, producenta miału węglowego o wysokich parametrach jakościowych. Podstawową działalnością spółki jest wzbogacanie oraz handel miałem węglowym pochodzącym z piekarskiej kopalni.Powstanie spółki WĘGLOKOKS KRAJ jest efektem realizacji strategii rozwojowej Węglokoks S.A., właściciela ZWW Julian. Węglokoks S.A. podjął kilka lat temu decyzję o budowie Grupy Kapitałowej, która pozwoli spółce zdywersyfikować źródła przychodu, uniezależniając ją od działalności związanej z eksportem węgla, która od kilku już lat wykazuje tendencje spadkowe.

 

W związku z tym w 2012 r. Węglokoks S.A. nabył ZWW Julian oraz CZW Węglozbyt, dystrybutora na rynku węgla kamiennego. Wokół nich powstaje dziś podmiot działający na rynku węgla w Polsce. Dominującym podmiotem w nowym przedsięwzięciu został ZWW Julian. Pierwszym krokiem w realizacji przedsięwzięcia jest przekształcenie ZWW Julian w Węglokoks Kraj, poprzez zmianę nazwy oraz jej dokapitalizowanie przez Węglokoks S.A. Polegało ono na podniesieniu kapitału zakładowego z kapitału zapasowego oraz wniesieniu do WĘGLOKOKS KRAJ akcji CZW Węglozbyt należących do Węglokoks S.A. (w jej posiadaniu jest 70 proc. akcji). Podjęte w ten sposób działania mają na celu optymalizację procesów biznesowych, szczególnie w obszarze handlowym.

 

Celem strategicznym Węglokoks Kraj jest sprzedaż 5 mln ton węgla w perspektywie 2018 r. do wszystkich segmentów rynku z wyłączeniem energetyki zawodowej. W planach spółki jest nie tylko sprzedaż tradycyjnych sortymentów węgla takich jak miał czy groszek węglowy, ale także produkcja i sprzedaż całkowicie nowych produktów np. peletu węglowego, wysokiej jakości paliwa produkowanego z miału pochodzącego z KWK Piekary.

 

- Chcemy wyjść na rynek z całkiem nowymi produktami, przyjaznymi środowisku, o wysokich parametrach jakościowych spalania, które jednocześnie pozwolą zmaksymalizować marżę na produkcji węgla. W ten sposób chcemy wesprzeć działalność naszego głównego partnera biznesowego jakim jest Kompania Węglowa - przekonuje Krystian Kozakowski, prezes WĘGLOKOKS KRAJ.

 

WĘGLOKOKS KRAJ i Kompania Węglowa prowadzą obecnie rozmowy na temat wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

media

sidebar3

sidebar3