Zorganizowany 31 sierpnia br. festyn, był kolejnym szesnastym festynem rodzinnym, którego przewodnim tematem było bezpieczeństwo pracy w kopalni. W imprezie wzięło udział kilkuset pracowników kopalni wraz z rodzinami, Zarząd Spółki, Dyrekcja Kopalni, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele organów nadzoru zewnętrznego oraz Prezydent Miasta Bytomia i V-ce Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Festyn rodzinny to już tradycja w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek - Piekary”, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników. Prezes Zarządu Pan Grzegorz Wacławek na wstępie przywitał pracowników kopalni, ich rodziny oraz zaproszonych gości, a następnie podziękował kierownikom zwycięskich oddziałów za utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa pracy w kierowanych oddziałach przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji zaplanowanych zadań techniczno-produkcyjnych.
W 2019 roku konkurs bhp został zorganizowany trzyetapowo – audyt stanowiskowy, konkurs „Bezpieczne fedrowanie” oraz ranking „Najlepszy oddział”. Wśród oddziałów ruchowych najwyżej zaklasyfikował się oddział GRP1B prowadzony przez sztygara oddziałowego Marcina Mastalerza, drugie miejsce zajął oddział WOW WPP-P pod kierownictwem Piotra Paulewicza, a miejsce trzecie oddział G1P prowadzony przez sztygarów oddziałowych Aleksandra Jacka oraz Sławomira Mroza. Laureatem tegorocznego konkursu wiedzy ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpieczne fedrowanie 2019” został Marcin Dudziński z oddz. WOW-P, drugie miejsce zajął Patryk Głuś z oddziału G1P a na miejscu trzecim uplasował się Grzegorz Gierak z oddziału G1B.

Organizator festynu zapewnił uczestnikom wiele atrakcji począwszy od konkursów rodzinnych, konkursu rysunkowego dla najmłodszych, kończąc na występach artystycznych. Najmłodsi uczestnicy festynu bawili się pod czujnym okiem animatorów biorąc udział
w zorganizowanych grach i zabawach oraz na dmuchanych zjeżdżalniach. Nie zapomniano również o zapewnieniu opieki medycznej. W przygotowanym punkcie medycznym dyżurowali ratownicy medyczni oraz karetka pogotowia.

Festyn trwał do późnych godzin wieczornych.

rozm1 DSC 0664  

rozm1 DSC 0408

rozm1 DSC 0448

rozm DSC 0681

Pełna treść zamówienia Pobierz

Załącznik nr 1 (wersja edytowalna) Pobierz

Załącznik nr 2 (wersja edytowalna) Pobierz

 

8 sierpnia w Śląskim Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego

sprzętu zakupionego dzięki darowiźnie, jaką spółka WĘGLOKOKS KRAJ przekazała Szpitalowi.
Nowoczesny cystoskop i histeroskop oraz narzędzia endoskopowe trafiły na blok operacyjny Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu. Podziękowania na ręce przedstawicieli Spółki: Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Grzegorza Wacławka oraz Pani Wiceprezes ds. Handlowych Anny Malcherczyk – Kulik złożyły: Dyrektor Szpitala Pani Kornelia Cieśla oraz prof. dr hab. n. med. Anita Olejek – Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, która szczegółowo omówiła i zaprezentowała możliwości jakie dają nabyte narzędzia w diagnostyce medycznej.
Jesteśmy dumni, że możemy dołożyć naszą cegiełkę do tej inicjatywy. Rozbudowa parku maszynowego w tak prestiżowej placówce, znanej na skalę ogólnopolską oraz światową, przyczyni się do dalszego jej rozwoju, umożliwiając kolejne osiągnięcia w diagnostyce chorób i innowacyjnym leczeniu– wspomniał Prezes Grzegorz Wacławek dodając:

Wsparcie finansowe dla Szpitala to kolejny krok w realizowaniu obranej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Budowanie atrakcyjności biznesowej naszej Spółki w oparciu o wartości takie jak troska o społeczność lokalną i zaangażowanie w rozwój otoczenia jest głównym kierunkiem naszych działań. Nieustannie będziemy dążyć do podnoszenia relacji z interesariuszami, gdyż w dzisiejszych czasach, nie tylko wyniki finansowe definiują społecznie odpowiedzialnego partnera biznesowego ale również zasoby niematerialne, którymi są dobro pracowników oraz społeczność lokalna.

 

szpital 01

szpital 02

 

Fasada kościoła na piekarskiej Kalwarii 25 sierpnia br.  o godzinnie 21.00 zamieniona zostanie w gigantyczną scenę, na której światło, w trakcie pokazu mappingowego, zatańczy historię wielkiego Ślązaka, ks. Jana Alojzego Ficka. Widowisko zostało przygotowane przez Śląski Teatr Światła Stowarzyszenia WRAZIDLOK.
Ksiądz Jan Alojzy Ficek 170 lat temu ukończył budowę kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. W tym roku parafia we współpracy ze Stowarzyszeniem Wrazidlok zorganizowała cykl wydarzeń, które mają przypomnieć dzieło tego legendarnego księdza.
Węglokoks Kraj, produkujący Ekogroszek Skarbek, jest sponsorem głównym wydarzenia. Sponsorami są także: Gmina Piekary Śląskie i Województwo Śląskie.
Patronami medialnymi wydarzenia są: Radio Piekary, Gość Niedzielny, TVP Katowice, Dziennik Zachodni, Gwarek.
Ksiądz Jan Alojzy Ficek to administrator, a później proboszcz piekarskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w latach 1820-1862. Budowniczy kościoła, inicjator ruchów trzeźwościowych na Śląsku, gorliwy kapłan, animator ruchu wydawniczego i czytelniczego.
Grupa pasjonatów ze Stowarzyszenia Wrazidlok przygotowała przedstawienie historyczne pt.: „Ksiądz Ficek śląski”. Autorami tekstu są Iwona Holeczek – pracownik WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. i Łukasz Zimnoch.
Muzykę do pokazu skomponował Przemysław Scheller. Za kreację mappingu odpowiada nyska firma QBIK kierowana przez Michała Kaczmarzyka. Narratorem widowiska będzie Kamil Zatoński.

 iluminacja Plakat

 

Łącząc się w żałobie z Rodzinami oraz Bliskimi Ofiar tragicznego wypadku, Zarząd oraz Pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ składają wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania z powodu śmierci górników katowickiej kopalni Murcki-Staszic

media

sidebar3

sidebar3