W ramach akcji "Górnicy górnikom" Spółka KGHM Polska Miedź przekazała do WĘGLOKOKSU KRAJ blisko 600 litrów płynu do dezynfekcji oraz 9600 sztuk jednorazowych saszetek ze środkiem dezynfekcyjnym.
KGHM bardzo aktywnie zaangażował się w różne działania związane z walką z koronawirusem w Polsce. Firma, w swojej spółce zależnej NITROERG już w marcu rozpoczęła produkcję płynu biobójczego, który trafił do polskich szpitali, domów opieki społecznej i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią.
Przekazanie darowizny nastąpiło pod siedzibą Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, gdzie Prezes Grzegorz Wacławek podziękował wszystkim pracownikom KGHM Polska Miedź, za wspaniałą inicjatywę.
Szczególne podziękowanie skierowane zostało do Pana Marcina Chludzińskiego - Prezesa KGHM Polska Miedź, za szeroki gest i nieocenioną pomoc dla Śląska oraz KWK Bobrek-Piekary, w tym trudnym czasie.
Okazane wsparcie stanowi ważny element walki z pandemią, która mocno dotknęła branżę wydobywczą. Akcja "Górnicy górnikom" w ramach której przekazano środki do dezynfekcji jest doskonałym przykładem poczucia solidarności i wyrazem realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, bardzo istotnej w obecnych czasach. Wyrażamy głębokie uznanie dla tego typu działań, doceniając tym samym bardzo duże zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki KGHM Polska Miedź – podkreślił Grzegorz Wacławek – Prezes WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przekazał 500 sztuk przyłbic do Spółki WĘGLOKOKS KRAJ w ramach akcji „W tych trudnych czasach bądźmy razem”.
Na terenie AGH do produkcji przyłbic uruchomiono 43 drukarki 3D. W akcję niesienia pomocy zaangażowani byli studenci i pracownicy uczelni oraz wolontariusze, którzy przez blisko dwa miesiące produkowali i składali sprzęt ochronny dla służby zdrowia, służb mundurowych oraz firm górniczych.
O sukcesie i rozmachu przedsięwzięcia świadczą uzyskane wyniki:
ponad 20 tyś. przyłbic,
ponad 100 studentów i pracowników AGH,
ponad 200 różnych instytucji obdarowanych w 72 miastach południowej Polski,
blisko 30 firm, które przekazały elementy niezbędne do montażu.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim studentom oraz pracownikom AGH, za pełną zaangażowania postawę i chęć niesienia pomocy w tym trudnym dla górnictwa czasie. Szczególne podziękowania należą się Rektorowi AGH – Panu prof. drowi hab. inż. Tadeuszowi Słomce oraz Dziekanowi Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH – prof. drowi hab. inż. Markowi Cała, za efektywne wdrożenie inicjatyw związanych z ideą odpowiedzialnego biznesu w ramach współpracy ze spółkami górniczymi – przekazał Prezes WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Wacławek.

 grafika

„Resort Sprawiedliwości Pomaga” – maseczki dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
W ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” do Spółki WEGLOKOKS KRAJ trafiło kilka tysięcy maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.
Maseczki zostały wyprodukowane przez więźniów w zakładach karnych i aresztach śledczych. Działalność przywięziennych zakładów pracy jest rezultatem wcześniejszego programu Ministerstwa Sprawiedliwości - „Praca dla więźniów”.
Maseczki zostaną rozdystrybuowane wśród pracowników podczas pobierania wymazów oraz rozdawane przy koordynacji działu socjalnego.
Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Michałowi Wójcikowi za wsparcie naszej Spółki – jest to duża pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Wyrażamy uznanie dla tego typu inicjatyw doceniając tym samym bardzo duże zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób osadzonych w zakładach karnych oraz aresztach – przekazał Prezes Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Wacławek.

media

sidebar3