W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Rząd ogłosił wydłużenie obwiązywania wszystkich dotychczasowych ograniczeń oraz wprowadził nowe obostrzenia ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku do odwołania wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.
Placówki takie jak: żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie w Polsce, nadal pozostaną zamknięte do 26.04.2020 r. Program szkolny oraz akademicki będzie prowadzony przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Nadal rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Egzaminy ósmoklasisty i maturalny odbędą się najwcześniej w czerwcu. Konkretna data zostanie podana co najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.
Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Zawieszona jest stacjonarna działalność restauracji, kawiarń czy barów, które mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz.
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, siłownie, salony tatuażu i piercingu oraz hotele i inne miejsca noclegowe (z wyjątkiem realizacji usług związanych z zapewnieniem miejsca zakwaterowania dla osób objętych kwarantanną lub izolacją bądź da osób wykonujących zawody medyczne). Przedłużone są obostrzenia dotyczące zamknięcia galerii handlowych a wielkopowierzchniowe sklepy budowlane pozostaną nieczynne w weekendy.
Do 19.04.2020 r. obowiązuje ograniczenie liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Klienci nadal zobligowani są do robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”. Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.
Podtrzymane jest ograniczenie dotyczące udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy). Ograniczenie obowiązuje do 19.04.2020 r.
Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne oraz zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Nie dotyczy to zakładów pracy. Pracodawcy są zobligowani zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom w postaci rękawiczek lub dostępu do płynów dezynfekujących. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, a jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.
O dwa tygodnie – do 26 kwietnia – przedłużone jest wstrzymanie ruchu lotniczego i kolejowego ruchu międzynarodowego. Do 3 maja – będą zamknięte granice. W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje zasada zakładająca przewóz tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
W mocy nadal pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 czy załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (niezbędne zakupy w tym lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi, wyprowadzanie psa). Nadal obowiązuje nakaz utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Zakaz wychodzenia z domu dotyczy wszystkich niepełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać poza domem tylko z osobą dorosłą.
Obowiązkową kwarantanną domową nadal będą obejmowani wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, jest zobowiązana powiadomić pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
W związku z powyższym, nawołujemy do przestrzegania wszystkich ogólnokrajowych zasad oraz wewnetrznych aktów npormatywnych obowiązujących w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Każde nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla wspóracowników oraz naszych rodzin.
Stosując zasady jesteśmy w stanie uniknąć lub maksymalnie zminimalizować ryzyko zarażenia. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi nieświadomym zakażeniem innych osób.
Treść rozporządzenia znajdą Państwo pod linkiem:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000065801.pdf
Wszystkie aktualne informacje dotyczące walki z koronawirusem znajdują się na stronie pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Prosimy o zapoznanie się z treścią.

Drodzy Pracownicy,

W historii naszej Spółki borykaliśmy się z różnymi nieprzewidzianymi niebezpieczeństwami, nigdy jednak nie spotkaliśmy się z zagrożeniem jakim jest koronawirus Sars-CoV2, wywołujący chorobę COVID-19.

Nasza Spółka WĘGLOKOKS KRAJ, tak jak inne przedsiębiorstwa, również znalazła się w trudnej sytuacji, której nie mogła wcześniej przewidzieć.

 Jako Zarząd możemy z całą pewnością oświadczyć, że dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzać działania mające na celu ochronę zdrowia wszystkich pracowników i ich rodzin, utrzymując jednocześnie funkcjonowanie kopalni. Tylko tym sposobem możemy zagwarantować w przyszłości miejsca pracy. Kopalnia, to nie nowoczesna hala produkcyjna, którą możemy zabezpieczyć i zamknąć na jakiś czas. Dłuższy przestój zakładu górniczego, oznacza praktycznie jego zamknięcie.
Dlatego apelujemy o zdrowy rozsądek i zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Każdy z nas musi wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za zdrowie swoje i wszystkich osób z otoczenia. To czy ocalimy nasz zakład i nasze miejsca pracy, zależy tylko od nas.

PEŁNY TEKST KOMUNIKATU

Rząd wprowadził obowiązek pozostania w domu, a także wyznaczył wyjątki od tego obowiązku oraz zasady bezpieczeństwa związane przede wszystkim z poruszaniem się. Te obostrzenia będą obowiązywały do 11 kwietnia.
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązek pozostania w domu nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Można również wyjść na spacer, wyprowadzić psa czy załatwić niezbędne sprawy. Należy jednak pamiętać, że przemieszczać można się jedynie w grupie do dwóch osób, chyba że przemieszczający się mieszkają razem, np. rodziny. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
W autobusach i tramwajach podróżować może jednocześnie maksymalnie liczba pasażerów odpowiadająca połowie miejsc w danym pojeździe.
Zakaz zgromadzeń nie dotyczy zakładów pracy, jednak bezwzględnie należy stosować się do zaleceń sanitarnych takich jak utrzymywanie odległości pomiędzy pracownikami oraz używanie środków dezynfekujących.
Przypominamy, że w naszej firmie również obowiązuje szereg zasad i środków ostrożności mających na celu zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa dla górników oraz pracowników biurowych.
Lekceważąc te podstawowe zasady naraża się swoich współpracowników, podwładnych, przełożonych, a także członków ich rodzin. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania kopalni każde nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego zakładu.
Podkreślamy, że Zarząd Węglokoks Kraj Sp. z o.o. podejmuje wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby poziom bezpieczeństwa spełniał wszelkie najwyższe standardy, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania naszej kopalni.
Nieustannie monitorowana jest bieżąca sytuacja w firmie oraz w państwie. Nadal wprowadzane są działania prewencyjne.
Prosimy o dostosowanie się do wszystkich decyzji wykonawczych. Nawołujemy do odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

W załączeniu informacje dotyczące: Skutecznego mycia oraz dezynfekcji rąk oraz plakat z podstawowymi informacjami o kwarantannie.

NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM – 31.03.2020 r.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wprowadzone zostały nowe ograniczenia, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. Za złamanie zakazów grozi grzywna w wysokości od 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych.

Rząd zaostrzył zakaz wychodzenia z domu. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Zakaz wychodzenia z domu dotyczy wszystkich niepełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać poza domem tylko z osobą dorosłą. W mocy nadal pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 czy załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (niezbędne zakupy w tym lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi, wyprowadzanie psa).
Nowe przepisy zakazują przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych.
Zasada obowiązująca w zbiorowym transporcie publicznym zakładająca przewóz tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe, została rozszerzona także na pojazdy, które mają powyżej 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek,2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.
Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa dla wszystkich sklepów oraz ograniczenie liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Od 2 kwietnia wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.
Do każdego sklepu, a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. Na terenie targowiska czy bazaru przy pojedynczym stoisku mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Na poczcie może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu oraz hotele i inne miejsca noclegowe. Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą nieczynne w weekendy.
Rozszerzono listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020 roku.
Zakłady pracy są zobowiązane zapewnić wszystkim pracownikom niezależnie od podstawy zatrudnienia środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki. Pracodawcy będą musieli zapewnić również dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom w postaci oddalonych od siebie o co najmniej 1,5 metra stanowisk pracy.

Przypominamy, że w naszej firmie nieustannie wprowadzane są działania prewencyjne, mające na celu zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania naszej kopalni.

Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń sanitarnych takich jak utrzymywanie odległości pomiędzy pracownikami oraz używanie środków dezynfekujących. Bardzo ważne jest przestrzeganie ogólnokrajowych wytycznych w zakresie ograniczenia do absolutnego minimum kontaktów międzyludzkich. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania kopalni każde nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego zakładu.

Stosując zasady jesteśmy w stanie uniknąć lub maksymalnie zminimalizować ryzyko zarażenia. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi nieświadomym zakażeniem innych osób.

Prosimy o rozsądek oraz stosowanie się do nowych zasad!

Odsyłamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. pod linkiem:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056601.pdf

W dniu 16.03.2020 r. na terenie Ruchu Bobrek KWK Bobrek – Piekary Węglokoks Kraj Sp. z o.o, podczas wykonywania prac związanych z demontażem i wymianą elementów rurociągu odwadniającego, doszło do obwału skał stropowych. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł górnik – wykonujący prace ślusarza, miał 40 lat.

Obwałem objętych zostało trzech pracowników, dwóch z nich doznało lekkich obrażeń i przy pomocy współpracowników, wycofało się o własnych siłach z zagrożonego rejonu, jeden pracownik został przysypany rumoszem skalnym. Natychmiastowo zostało podjęta akcja ratownicza. Udział w niej wzięło 7 zastępów kopalnianej stacji ratownictwa górniczego oraz 2 zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego.

Niestety pomimo usilnych starań przed godziną 22.00 uwolniono poszkodowanego, bez widocznych oznak życia. Będący na miejscu lekarz stwierdził zgon pracownika.

Jest to bardzo przykry moment dla wszystkich pracowników Spółki, który już na zawsze zostanie w pamięci. Szczere kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia dla Żony, Córki oraz całej Rodziny zmarłego górnika, a słowa otuchy dla osób poszkodowanych.

media

sidebar3

sidebar3