W sobotę, 18 czerwca, odbyła się w Piekarach Śląskich pierwsza edycja Przeglądu Orkiestr Dętych. Węglokoks Kraj objął patronat nad tym wydarzeniem.

Orkiestry z całego regionu spotkały się pod Kopcem Wyzwolenia. Wśród siedmiu zespołów, których mieszkańcy Piekar mogli posłuchać tego dnia, znalazły się dwie, wywodzące się z kopalń, należących do Spółki: Górnicza Orkiestra Dęta Piekary-Julian oraz Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalno-Górnicze Orkiestry Dętej Bytom. Inicjatorami imprezy byli prezydent Piekar Sława Umińska-Duraj i przewodniczący Rady Miasta dr inż. Piotr Buchwald. - Pomyślałem, że stworzymy coś dobrego. Zrodziła się koncepcja przeglądu orkiestr dętych, który będzie na wysokim poziomie artystycznym i wpisze się w tradycję muzyczną ziemi śląskiej. Oceniam tegoroczny przegląd pozytywnie i oby tak dalej - wyjaśniał dr inż. Buchwald w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.

Górnicza Orkiestra Dęta Bytom, w skład której wchodzą m.in. górnicy z Ruchu Bobrek wróciła z 17. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych we włoskiej miejscowości Giulianova z nagrodą dziennikarzy.

Muzycy z Bytomia otrzymali Premio Della Stampa, przyznawane przez FNSI – Stowarzyszenie Dziennikarzy Włoskich. Podczas festiwalu, który zakończył się 5 czerwca, w konkursie rywalizowali z sześcioma orkiestrami, w tym dwiema z Polski. W środowisku muzycznym to impreza o dużym prestiżu – biorą w niej udział zespoły z całego świata, a patronat nad nią co roku obejmują m.in. włoski premier i minister kultury oraz Unia Europejska.

Grupy przez kilka dni występowały na ulicach starego miasta i nadmorskiej promenadzie. Oceniało je jury, które brało pod uwagę nie tylko repertuar, lecz także choreografię, paradę i kostiumy. Muzycy z Bytomia zaprezentowali we Włoszech utwory m.in. Giuseppe Verdiego, Harolda L. Watersa i Willy Langego. To był ich kolejny sukces na tym festiwalu. W 2010 roku, kiedy pierwszy raz pojechali do Giulianovy, zostali uhonorowani Nagrodą Publiczności.

Górnicza Orkiestra Dęta Bytom w swoim dzisiejszym kształcie istnieje od dziewięciu lat, choć jej początki sięgają lat 20. ubiegłego stulecia. Muzycy z dawnych kopalń Bobrek i Centrum dołączali do niej kolejno w 2001 i 2007 roku, tworząc wspólnie z zespołem z KWK Miechowice jedyną górniczą orkiestrę w Bytomiu. Obecnie orkiestra liczy 103 muzyków.

W najbliższym czasie będzie można ich posłuchać podczas I Przeglądu Orkiestr Dętych w Piekarach Śląskich, który odbędzie się 18 czerwca na Kopcu Wyzwolenia. Węglokoks Kraj jest partnerem tego wydarzenia.

Trójstronne porozumienie dotyczące prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi z zastosowaniem obudowy kotwiowej w KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary zostało podpisane w poniedziałek 8 lutego br. w Katowicach pomiędzy Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Głównym Instytutem Górnictwa i Joy Global Poland sp. z o.o. w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.

 

- Ta technologia wpłynie na obniżenie koszów wydobycia i pozwoli sięgnąć po węgiel, który jest zablokowany przez czynniki urbanistyczne - powiedział Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, obecny podczas podpisywania porozumienia. - Cieszy mnie niezmiernie, że w momencie kiedy budujemy nową konstrukcję organizacyjną polskiego górnictwa pojawiają się i będą wdrażane nowe technologie obniżające koszty wydobycia węgla.

 

Wyraził taż nadzieje, że eksploatacja systemami komorowo-filarowymi znajdzie zastosowanie w innych polskich kopalniach. System eksploatacji systemami komorowo-filarowymi nie jest stosowany w polskich kopalniach węglowych. W krajach rozwiniętego górnictwa węglowego z tego systemu pochodzi do 45% wydobycia. Może być stosowany do wybierania resztek pokładów. Technologia robót eksploatacyjnych jest analogiczna jak w przypadku drążenia wyrobisk korytarzowych. System może być stosowany tylko w sytuacji możliwości stosowania obudowy kotwowej.

 

- Naszym celem jest też ochrona miejsc pracy. Dlatego wobec spadających cen węgla poszukujemy wciąż sposobów na obniżanie koszów wydobycia - tak, by nie sięgać do kieszeni górników - powiedział Krystian Kozakowski, prezes zarządu spółki Węglokoks Kraj, do której należy kopalnia Bobrek-Piekary.

 

Jerzy Podsiadło, prezes Grupy Kapitałowej Węglokoks, podkreślił, że spółka opierając swą działalność na trzech filarach: sprzedaży węgla, hutnictwie i ciepłownictwie, zwraca szczególną uwagę na jakość produkcji.

 

- W najbliższym czasie pójdziemy w kierunku zwiększania jakości produkowanego węgla. Nie chcemy go sprzedawać na tony i wagony, mamy zamiar pakować węgiel w worki i przechwytywać tę marżę, która do tej pory pozostawała poza nami - przyznał Podsiadło. Zdaniem prof. Stanisława Pruska, naczelnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, nic nie stoi na przeszkodzie, by system komorowo-filarowy, stosowany w światowym górnictwie implementować do polskich warunków górniczych.

 

- System komorowo-filarowy w mojej opinie jest systemem wydajnym i może stanowić alternatywę dla systemu ścianowego w polskim górnictwie.

 

Prof. Prusek podkreślił jednak, że podstawowym warunkiem jego wdrożenia jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Dlatego w pierwszej fazie projektu eksperci Głównego Instytutu Górniczego przeprowadzą prace badawcze mające określić możliwości i uwarunkowania prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi z zastosowaniem obudowy kotwiowej w warunkach zagrożenia tąpaniami i pożarami oraz jego wpływu na powierzchnię.

 

W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań nastąpi wdrożenie projektu, w tym zastosowanie nowoczesnych technologii kotwienia i urabiania złoża firmy Joy Global. Szacujemy, że zastosowanie ww. systemu eksploatacji może przedłużyć żywotność KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary o co najmniej 10 lat.

 

W 2020 roku sczerpane zostanie złoże „Brzeziny”, w którym ścianami eksploatowany jest pokład 510. Rejon „Brzeziny” w latach 2020–2021 zostanie zlikwidowany (wraz z peryferyjnym szybem „Dołki”). Od 2020 r. KWK „Piekary” bazować będzie na złożu „Piekary”, w którym eksploatacja prowadzona będzie w wysokojakościowych pokładach 504 i 510 metodami specjalnymi, w sposób maksymalnie ograniczający wpływ eksploatacji na powierzchnię (dzielnice Piekar Śląskich: Szarlej i Brzozowice-Kamień). Jedną z planowanych metod specjalnych jest eksploatacja systemami komorowo-filarowymi z zastosowaniem obudowy kotwiowej.

 

W schyłkowej fazie istnienia zakładu górniczego, systematycznie maleją zasoby węgla, które mogą być przedmiotem eksploatacji ścianowej. Pozostają jednak zasoby węgla zalegające w obrębie pól resztkowych, filarów ochronnych oraz w polach o silnie rozwiniętej tektonice. Zasoby takie zazwyczaj traktowane są jako straty lub mogą zostać wyeksploatowane między innymi systemami komorowo-filarowymi.

 

Wybieranie w tym systemie polega na tym, że rozcina się pole pokładu chodnikami prowadzonymi w dwóch do siebie przeważnie prostopadłych kierunkach. Powstają w ten sposób filary, których wymiary dostosowuje się do własności nośnych skał stropowych. Wyposażenie przodka jest analogiczne jak w przypadku drążenia przodka chodnikowego. Maszyna urabiająca – kombajn chodnikowy podaje urobek na samojezdny wóz odstawczy dostarczający urobek do dozownika taśmociągu odstawy głównej. Zabezpieczenie stropu wyrobiska odbywa się poprzez samojezdne maszyny wiertarko - kotwiarki. W nowszych rozwiązaniach mechanizacji systemu stosuje się kombajny z zabudowanymi kotwiarkami pozwalające na równoczesne urabianie i zabezpieczanie stropu obudową.

 

Największe potencjalne korzyści wprowadzenia kotwienia i stabilnych filarów miedzy ścianowych, to szybsze postępy przodków, a co najważniejsze szybszy postęp ścian. Korzyści te są uzyskiwane poprzez zmniejszenie poziomu naprężeń, co z kolei daje lepsze warunki, w których kotwie mogą zapewnić bardziej skuteczne wzmocnienie skał. Prowadzenie przodków i zabudowa obudowy są znacznie uproszczone, co oznacza szybszy postęp. Przy postępie ściany, stabilność skrzyżowania rozcinki ścianowej z chodnikami jest zwiększona i opóźnienia związane z usuwaniem nóg obudowy zostały wyeliminowane. Korzyści te przekładają się na większe wskaźniki produkcji i większą wydajność, jak pokazały to dane z kopalni brytyjskich. Ponadto, dane Brytyjskiego Urzędu Górniczego wykazały, ze kotwienie jest bezpieczniejsze od łuków stalowych. Stwierdzono, ze dla okresu 2000-2006, mimo że 95% wyrobisk było zakotwionych, tylko 20% ogólnej liczby wypadków spowodowanych opadem skał było w tych wyrobiskach.

 


O partnerach porozumienia:
Główny Instytut Górnictwa jest jednym z największych instytutów badawczych w Polsce. Od początku powstania Instytutu kluczowym problemem badawczym było bezpieczeństwo pracy i technologiczny rozwój górnictwa, szczególnie węgla kamiennego. Instytut wykorzystując swój duży potencjał badawczy, aparaturowy i bogate doświadczenie, rozwinął nowe specjalności badawcze, związane ze środowiskiem, które wskutek intensywnej działalności przemysłowej, w tym górniczej, uległo degradacji i wymaga pilnej rewitalizacji w celu przywrócenia do gospodarczego wykorzystania. Prace badawcze prowadzone w Instytucie cechują się wysokim stopniem innowacyjności i komercjalizacji, co powoduje, że ponad 60 % środków finansowych to przychody rynkowe.

 

Joy Global Inc., w skład której wchodzi firma Joy Global Poland Sp. z o.o. jest światowym liderem w dziedzinie rozwoju, produkcji, dystrybucji i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych do wydobywania węgla i innych minerałów. Została założona ponad sto lat temu w USA, dzisiaj jest obecna na wszystkich kontynentach, w tym w Polsce od roku 1992.

 

Węglokoks Kraj sp. z o.o. jest producentem węgla energetycznego o wysokich parametrach jakościowych, szczególnie poszukiwanych przez odbiorców przemysłowych innych niż energetyka zawodowa (ciepłownie, cukrownie, cementownie itp.) oraz odbiorców indywidualnych. 8 maja spółka Węglokoks Kraj zakupiła od Kompanii Węglowej aktywa węglowe w postaci tzw. zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wśród których znalazły się kopalnia „Bobrek” (wydzielona część kopalni „Bobrek-Centrum”) oraz kopalnia „Piekary”. Pod koniec ubiegłego roku kopalnie zostały połączone w jeden zakład dwuruchowy.

W połowie maja Węglokoks Kraj wzbogacił się o kolejną spółkę - Zakład Wielobranżowy Olimpia Beta z Piekar Śląskich.

Górniczy Klub Sportowy " Olimpia " powstał w marcu 1968 roku. Pod koniec lat 90 w wyniku restrukturyzacji kopalni "Julian" przy klubie uruchomiono zakład produkcyjny, który przejął oddziały powierzchniowe kopalni. W wyniku zmian zachodzących w polskim górnictwie klub w 2014 roku przeszedł gruntowną restrukturyzację. Sekcje sportowe zostały przekazane do nowopowstałego Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Piekary Śląskie, a działalność gospodarcza została wchłonięta przez Zakład Wielobranżowy Olimpia Beta Sp. z o.o. funkcjonujący przy klubie od 2012 roku. Spółka ta jako firma zewnętrzna świadczyła do tej pory dla Węglokoksu Kraj głównie usługi mechaniczne polegające na naprawach i konserwacji maszyn górniczych.

Zakup dawnej Olimpii to dla Węglokoksu Kraj posunięcie strategiczne, które wpisuje się w proces restrukturyzacji po przejęciu w ubiegłym roku kopalń Bobrek i Piekary. Chcemy wykorzystać doświadczenie tej spółki, a także jej potencjał poprzez przekierowanie do niej całego zakresu usług pomocniczych wykonywanych obecnie przez firmy zewnętrzne oraz wynajem jej pracowników do prac pomocniczych - podreśla Krystian Kozakowski, prezes Węglokoksu Kraj. Dla Olimpii oznaczać to będzie znaczący wzrost zatrudnienia, rozwój portfela świadczonych usług, a tym samym wzrost kompetencji w świadczeniu usług na potrzeby górnictwa. Działania związane z restrukturyzacją Olimpii powinny zakończyć się w połowie 2017 roku.

 W kopalni „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek trwa rozruch nowej linii paczkowania ekogroszku SKARBEK.

 

Węglokoks Kraj dysponuje w swoich zasobach wysokiej jakości węglem energetycznym. Z uwagi na swoje parametry jakościowe (wysoka kaloryczność, niska zawartość siarki, niska zawartość popiołu oraz inne parametry) jest on węglem poszukiwanym na rynku zwłaszcza przez klientów indywidualnych. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszy się ekogroszek SKARBEK.

 

– Dbałość o jakość produktu i zadowolenie końcowych odbiorców węgla wymaga pełnej kontroli jakości produktu. Tę gwarancję daje jedynie pełne konfekcjonowanie węgla opałowego. Efektywność linii pozwoli nam konfekcjonować pełną produkcję ekogroszku SKARBEK – mówi Andrzej Krzyształowski, wiceprezes zarządu ds. handlowych Węglokoks Kraj.

 

Obecnie dobiega końca rozruch pierwszej linii do automatycznego paczkowania ekogroszku „SKARBEK”. Wydajność maszyn i urządzeń wynosi 20 ton na godzinę (800 worków o ciężarze 25 kg na godzinę). Dla porównania zdolności dotychczasowej linii bez automatycznego załadunku worków na palety (paletyzatora), wynosiła zaledwie 3 tony na godzinę.

 

W dalszym etapie inwestycji przewidziana jest adaptacja hali produkcyjnej dla zabudowy drugiej linii paczkowania, a także budowa wiaty magazynowej luźnego węgla. Identyczna linia w tym roku zostanie oddana do użytku także w kopalni „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, gdzie konieczna jest budowa hali produkcyjnej.

 

SKARBEK powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego. SKARBEK przeznaczony jest głównie do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

media

sidebar3

sidebar3