W kopalni „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek trwa rozruch nowej linii paczkowania ekogroszku SKARBEK.

 

Węglokoks Kraj dysponuje w swoich zasobach wysokiej jakości węglem energetycznym. Z uwagi na swoje parametry jakościowe (wysoka kaloryczność, niska zawartość siarki, niska zawartość popiołu oraz inne parametry) jest on węglem poszukiwanym na rynku zwłaszcza przez klientów indywidualnych. Szczególnym zainteresowaniem klientów cieszy się ekogroszek SKARBEK.

 

– Dbałość o jakość produktu i zadowolenie końcowych odbiorców węgla wymaga pełnej kontroli jakości produktu. Tę gwarancję daje jedynie pełne konfekcjonowanie węgla opałowego. Efektywność linii pozwoli nam konfekcjonować pełną produkcję ekogroszku SKARBEK – mówi Andrzej Krzyształowski, wiceprezes zarządu ds. handlowych Węglokoks Kraj.

 

Obecnie dobiega końca rozruch pierwszej linii do automatycznego paczkowania ekogroszku „SKARBEK”. Wydajność maszyn i urządzeń wynosi 20 ton na godzinę (800 worków o ciężarze 25 kg na godzinę). Dla porównania zdolności dotychczasowej linii bez automatycznego załadunku worków na palety (paletyzatora), wynosiła zaledwie 3 tony na godzinę.

 

W dalszym etapie inwestycji przewidziana jest adaptacja hali produkcyjnej dla zabudowy drugiej linii paczkowania, a także budowa wiaty magazynowej luźnego węgla. Identyczna linia w tym roku zostanie oddana do użytku także w kopalni „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, gdzie konieczna jest budowa hali produkcyjnej.

 

SKARBEK powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego. SKARBEK przeznaczony jest głównie do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

Węglokoks Kraj sp. z o.o. według wstępnych, szacunkowych danych zakończy 2015 r. na plusie. Ponadto, podczas ostatniego posiedzenia zarząd spółki przyjął Plan Techniczno-Ekonomiczny na 2016 r. Niebawem dokument zostanie przekazany radzie nadzorczej spółki celem jego zatwierdzenia.

 

Dokument ten, najogólniej biorąc, zakłada wzrost produkcji i sprzedaży węgla przy nieznacznym spadku jednostkowych kosztów produkcji. Plan Techniczno-Ekonomiczny przewiduje znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w KWK „Bobrek-Piekary”. 15 grudnia br. nastąpiło formalne połączenie kopalń należących do spółki Węglokoks Kraj w zakład dwuruchowy.

 

- Już dziś mogę zdradzić, że spółka zakończy 2015 r. na plusie. Konkretny wynik będziemy mogli poznać dopiero po sporządzeniu bilansu przez służby księgowe i zatwierdzeniu go przez biegłego. Niemniej już dziś należą się ogromne podziękowania całej załodze spółki za rzetelnie i odpowiedzialnie wykonaną pracę w mijającym roku. Zakładamy, że 2016 rok będzie równie trudny dla firm sektora węgla kamiennego. Mimo wszystko jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, nawet te najgorsze. Udowodniliśmy bowiem, że nawet w niezwykle trudnych warunkach rynkowych można prowadzić efektywną działalność – podsumowuje Krystian Kozakowski, prezes zarządu Węglokoks Kraj sp. z o.o.

 

Węglokoks Kraj jest producentem węgla energetycznego o wysokich parametrach jakościowych, szczególnie poszukiwanych przez odbiorców przemysłowych innych niż energetyka zawodowa (ciepłownie, cukrownie, cementownie itp.) oraz odbiorców indywidualnych.

Pracownikom kopalni „Piekary” o zbliżających się świętach przypomina Dzieciątko Jezus, złożone na sianku w stajence. Przedstawiciele załogi wznoszą ją każdego roku u stóp ołtarza św. Barbary w zakładowej cechowni. Jej pomysłodawcą, a zarazem projektantem jest Ireneusz Ir, kierownik Działu BHP.

 

Żelazną zasadą jest to, że każde piekarskie Betlejem różni się od poprzedniego. Jego twórcy starają się co roku zaakcentować inne elementy, ważne wydarzenie albo jakieś konkretne przesłanie. Tym razem żłobek otacza obudowa górnicza – filar bezpieczeństwa górników.

 

– Od kiedy nasza kopalnia trafiła do Grupy Kapitałowej Węglokoks wśród naszej załogi zagościło poczucie bezpieczeństwa. Nikt bowiem nie myśli o zamykaniu kopalni, ale o jej rozwoju – tłumaczy Ireneusz Ir. Ten, o dużym rozmachu, projekt nie powstałby bez pomocy pracowników kopalni

 

Szopka cieszy się ogromnym powodzeniem i jest niebywałą atrakcją zwłaszcza dla odwiedzających dzieci jak i rodzin pracowników, którzy jak co rok licznie odwiedzają to niezwykłe w swoim rodzaju miejsce, które oprócz elementów tradycyjnych łączy ze sobą również tradycje górnicze.

Podczas Biesiady Barbórkowej zorganizowanej przez Węglokoks Kraj w bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu „Rozbark” zaprezentowano między innymi korporacyjny kalendarz wizerunkowy na rok 2016. Od strony edytorskiej wydawnictwo to składa się z 13-tu plansz formatu B2, a poświęcono je przypomnieniu postaci ze starych legend – stąd też tytuł kalendarza: „Ślonskie prziwiarki” czyli Śląskie legendy. Inspiracją dla twórców kalendarza był sztandarowy produkt Węglokoksu Kraj – ekogroszek, konfekcjonowany w opakowaniach 25kg i sprzedawany pod marką SKARBEK. Oprócz postaci samego Skarbka – jednego z najbardziej znanych przedstawicieli świata śląskiej mitologii górniczej – na pozostałych planszach przedstawiono i inne postaci, począwszy od różnych wcieleń Skarbnika (Szarlej, Pan Pustecki i Erdgajst) i innych duchów z mrocznego świata podziemi (Siaroń), przez demony wcielone w zwierzęta (Fontana, Jaroszek), aż po takie które spotkać ponoć można na powierzchni (Pieczydło, Wietrznice, Matki Łognia, Poltergejst czy Waserman). Efektowne ilustracje wykonane ręką artysty-rysownika Witolda Trzcionki uzupełnione zostały przez, umieszczone na rewersach plansz, krótkie historie związane z każdą z postaci, które napisała pomysłodawczyni kalendarza – Dominika Bara. Szczególny walor tych opowieści stanowi to, że zostały napisane śląską godką, jednak dla tych co jej nie znają, opowieści przetłumaczono na język polski. Dzięki temu kalendarz Węglokoks Kraj'2016 jest nie tylko efektownym i funkcjonalnym upominkiem, ale przede wszystkim jest ciekawym doświadczeniem poznawczym.


– Ten wyjątkowy kalendarz jest wyrazem naszej troski o tożsamość śląską, ale i tożsamość branżową, bo zaprezentowane postacie mają głównie związek z górniczymi tradycjami i wierzeniami. Warto naszym zdaniem pokazywać bogactwo tego regionu nie tylko poprzez pryzmat materialny, ale i duchowy. I temu też ten projekt służy. Już dziś mogę zapewnić, że będziemy go rozwijać także na innych płaszczyznach – mówi Jacek Srokowski, dyrektor biura zarządu Węglokoks Kraj sp. z o.o.

Pobierz kalendarz

 Arcybiskup Wiktor Skworc spotkał się z przedstawicielami Grupy Kapitałowej Węglokoks Kraj z okazji tegorocznej Barbórki. W spotkaniu z Metropolitą Katowickim, które odbyło się 16 grudnia br. w Kurii Archidiecezji Katowickiej uczestniczyli członkowie zarządu Węglokoks Kraj – prezes Krystian Kozakowski oraz wiceprezesi Małgorzata Gluźniewicz-Tabak i Andrzej Krzyształowski, a także Jerzy Nabiałczyk, wiceprezes CZW Węglozbyt oraz Eugeniusz Polmański, dyrektor biura organizacyjno-prawnego CZW Węglozbyt.

 

- W trakcie spotkania mieliśmy okazję przybliżyć Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupowi całą chronologię wydarzeń związanych z przejęciem kopalń „Piekary” i „Bobrek”, od chwil bardzo trudnych po obecną stabilną już sytuację naszych kopalń. Widać było, że Gospodarz spotkania jest świetnie zorientowany w problemach branży górniczej, w tym także kopalń naszej spółki, które jeszcze na początku tego roku zagrożone były likwidacją. Jego Ekscelencji ks. Arcybiskup nie ukrywał satysfakcji, iż udało się w Bytomiu i Piekarach Śląskich zażegnać wielu problemom społecznym wyprowadzając miejscowe kopalnie na prostą – relacjonuje prezes Krystian Kozakowski.

 

Rozmowa z Arcybiskupem Wiktorem Skworcem dotyczyła także przyszłości Węglokoks Kraj. Dużą uwagę Metropolity Katowickiego skupiły sprawy związane z pracami spółki w zakresie czystych technologii węglowych, w tym ekstrudacji miału energetycznego oraz prac nad produkcją węgli bezdymnych. W trakcie rozmowy Arcybiskup Wiktor Skworc zgodził się z opinią przedstawicieli Węglokoks Kraj, iż tylko nowoczesne, zrestrukturyzowane górnictwo ma szansę przetrwania na bardzo trudnym rynku węgla kamiennego.

media

sidebar3