Węglokoks Kraj zajął pierwsze miejscu wśród średnich firm na liście regionalnej Diamentów Forbesa 2015 – liście przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość.

 

Diamenty Forbesa to coroczne zestawienie przygotowane przez analityków Bisnode Polska w porozumieniu z redakcją „Forbesa”. W zestawieniu brane są pod uwagę firmy, które osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln zł, są rentowne, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te warunki muszą również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Tegoroczna edycja lista Diamentów liczy 1716 firm w skali ogólnopolskiej.

 

Węglokoks Kraj notując przeciętny wzrost wartości w latach 2011-2013 o 71,54 proc. zajął pierwsze miejsce w kategorii firm średnich, których roczna wartość przychodów wynosi 50 – 250 mln zł. Na liście ogólnopolskiej firma uplasowała się na 27 miejscu.

 

– 2014 rok był jednym z trudniejszych w historii górnictwa węgla kamiennego. Pomimo wielu zewnętrznych trudności firma nasza wykonała przyjęte wcześniej założenia. Sprzedaliśmy ponad 750 tys. ton węgla, dzięki czemu rok 2014 zamknęliśmy z dodatnim wynikiem finansowym. Warto podkreślić, że mimo zaostrzonej na rynku walki konkurencyjnej udało nam się utrzymać nasze dotychczasowe rynki sprzedaży, a przypomnę, że Węglokoks Kraj sprzedaje swoje produkty odbiorcom przemysłowym – z pominięciem energetyki zawodowej – w tym zwłaszcza elektrociepłowniom, branży cukrowniczej czy chemicznej podkreśla Krystian Kozakowski, prezes zarządu Węglokoks Kraj sp. z o.o.

 

Rok 2015 może okazać się przełomowy dla firmy należącej do Grupy Kapitałowej Węglokoks, bowiem Węglokoks Kraj ma pozyskać od Kompanii Węglowej kopalnię Bobrek-Centrum Ruch Bobrek. Planuje także odkupić od Spółki Restrukturyzacji Kopalń dwa inne zakłady wydobywcze – Piekary oraz Ruch Makoszowy.

Z dniem 01 września Zarząd spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. rozpoczął urzędowanie w nowym miejscu – w jednym z najwyższych biurowców w Katowicach znajdującym się przy ulicy Mickiewicza 29. W tym samym budynku – tj. wieży B, swoją siedzibę ma WĘGLOKOKS S.A. – stojący na czele całej grupy kapitałowej do której należy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

 

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. spółka nadal posiada siedzibę oraz prowadzi działalność w Piekarach Śląskich pod dotychczasowym adresem przy ulicy Generała Ziętka. Zmianie uległy numery telefonów do Biura Zarządu oraz Dyrektorów poszczególnych pionów. Pozostałe dane telefoniczne oraz adresowe pozostają bez zmian.

 

Biuro Zarządu – Sekretariat 32 416 21 61
Biuro Zarządu – Asystent Prezesa Zarządu 32 416 21 60

WĘGLOKOKS KRAJ sp. z o.o. oferuje do sprzedaży zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującego stację paliw wraz z restauracją zlokalizowaną w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 135 przy drodze krajowej nr 935 Racibórz-Rybnik, blisko centrum miasta. Stacja posiada 3 dystrybutory 8-wężowe, szybki diesel oraz LPG, sklep i duży parking. Jest stacją partnerską Shell. Restauracja w nowoczesnej aranżacji, z dużym zapleczem kuchennym i socjalnym.

 

Cena nieruchomości wynosi 2 010 000,00 zł.

 

Kontakt i dodatkowe informacje pod numerami: 722 261 760 lub (32) 768 06 20.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

WĘGLOKOKS KRAJ sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg na zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującego stację paliw wraz z restauracją zlokalizowaną w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 135 przy drodze krajowej nr 935 Racibórz-Rybnik, blisko centrum miasta.

 

Cena nieruchomości wynosi 2 010 000,00 zł.

 

Więcej informacji i regulamin przetargu tutaj.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą m.in. czynna stacja paliw i restauracja, zlokalizowane w Raciborzu.

 

Więcej informacji na http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/przetargi

media

sidebar3

sidebar3