Z przyjemnością informujemy, że z dniem 7 marca 2014 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki na WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

 

Wszystkie pozostałe dane: NIP, numer konta bankowego, numery telefonów oraz adres pozostają bez zmian.

 

Zmiana nazwy pociąga za sobą również zmianę identyfikacji wizualnej. Obie mają podkreślić zarówno ponad dwudziestoletnią tradycję i renomę Spółki, jak również ugruntowaną, silną pozycję w Grupie Kapitałowej Węglokoks.

media

sidebar3