W 2013 r. ZWW Julian sprzedał 700 tys. ton węgla, czyli całkowitą swoją produkcję. Podstawową działalnością spółki, która od 7 marca działa pod nazwą WĘGLOKOKS KRAJ, jest wzbogacanie oraz handel surowcem, pochodzącym z KWK Piekary.

 

– Rok 2013 był zgodnie z przewidywaniami znacznie trudniejszy dla sektora węglowego, niż lata poprzednie. Wszystkie trudności, z którymi borykała się branża, jak rosnące zwały, malejący popy i spadające ceny, nas dotknęły w niewielkim stopniu – mówi Krystian Kozakowski, prezes spółki. – Udało nam się utrzymać silną pozycję na rynku węgla energetycznego i zachować stabilność zatrudnienia, co dla takiego miasta jak Piekary Śląskie ma bardzo duże znaczenie.

 

Klientami WĘGLOKOKS KRAJ są odbiorcy przemysłowi, zwłaszcza zakłady ciepłownicze. Zakład w Piekarach Śląskich oferuje wysokiej jakości produkt energetyczny. Do jego wytwarzania wykorzystywana jest technologia brytyjskiej firmy Parnabie, oparta na płukaniu i osuszaniu surowca m.in. przy użyciu wzbogacalnika Barrel’a.

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 7 marca 2014 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki na WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

 

Wszystkie pozostałe dane: NIP, numer konta bankowego, numery telefonów oraz adres pozostają bez zmian.

 

Zmiana nazwy pociąga za sobą również zmianę identyfikacji wizualnej. Obie mają podkreślić zarówno ponad dwudziestoletnią tradycję i renomę Spółki, jak również ugruntowaną, silną pozycję w Grupie Kapitałowej Węglokoks.

media

sidebar3