Nasza spółka została ponownie uhonorowana prestiżową nagrodą przyznawaną przez miesięcznik Forbes. Wyróżnienie za drugie miejsce wśród firm z województwa śląskiego o przychodach ze sprzedaży powyżej 250 milionów złotych, odebrał prezes Węglokoks Kraj Grzegorz Wacławek. Każdego roku magazyn Forbes ocenia największe, najnowocześniejsze i najlepiej zarządzane polskie firmy. Nagroda ta jest docenieniem wkładu w rozwój firmy i pełnego zaangażowania wszystkich pracowników spółki oraz jej zarządu. Wyraźnie świadczy o tym, że jesteśmy w absolutnej czołówce śląskiego biznesu.

 

 

 

 

W dniu 29 marca br. zakończył się pierwszy z czterech etapów stażu naukowego, jaki w Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek – Piekary” odbywają trzej doktoranci z Wietnamu. Doktoranci realizując program stażu w kopalnianym dziale Wentylacji poznali zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego w aspekcie przewietrzania i dystrybucji powietrza w sieci wentylacyjnej podziemnych wyrobisk górniczych. Doktorantom zaprezentowano również stosowane w polskim górnictwie rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie wymaganych warunków klimatycznych na dołowych stanowiskach pracy. Kolejne etapy stażu (listopad br., marzec oraz listopad 2020 r.) realizowane będą w działach Tąpań, Przygotowania Produkcji i Inwestycji oraz w dziale Energomechanicznym KWK „Bobrek-Piekary”.

Wietnamscy inżynierowie mogą poznawać polskie górnictwo i uczyć się tu dzięki umowie, którą podpisał Główny Instytut Górnictwa z firmą Vinacomin Institute of Mining Science and Technology z Wietnamu. Trzej pracownicy tej firmy realizują w GIG 36-miesięczny staż naukowy z zakresu górnictwa i geologii inżynierskiej. Tematyka przyszłych prac doktorskich dotyczy obudowy wyrobisk górniczych, zagrożeń pożarowych i metanowych oraz poprawy produktywności eksploatacji grubych pokładów. Istotnym elementem stażu jest umożliwienie stażystom doskonalenia znajomości języka polskiego, w szczególności w zakresie słownictwa technicznego oraz zapoznanie się z działalnością polskich firm górniczych i okołogórniczych.

Górnictwo w Wietnamie dynamicznie się rozwija, ale boryka się z wieloma problemami. Węgiel wydobywany jest z coraz niżej zalegających pokładów, a kopalnie są jeszcze na niskim poziomie technologicznym. Standardowy sprzęt, którym dysponują wszystkie polskie kopalnie, taki jak: wysokowydajne kompleksy ścianowe, rozwinięte technologicznie układy transportu urobku, jego przeróbki i wzbogacania w wietnamskich kopalniach zaczął być wprowadzany dopiero w drugiej dekadzie 21. wieku.

Ze względu na stosowane technologie, efektywność polskiego górnictwa jest na nieporównywalnym – wyższym poziomie – dlatego Wietnamczycy są zainteresowani polskim know – how oraz szkoleniem managementu, który będzie zarządzał wietnamskimi kopalniami.

 

 

Kupiony dzięki wsparciu Węglokoksu Kraj nowoczesny echokardiograf pracuje już na pełnych obrotach. W Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala nr 4 w Bytomiu wykonuje się z jego pomocą około 30 badań dziennie.

Służy on badaniu serca, obrazowaniu struktur i ocenie funkcji. Wykonujemy te badania zarówno pacjentom hospitalizowanym, jak i również znajdującym się pod opieką poradni kardiologicznej. By móc skutecznie leczyć, musimy zrobić dobrą diagnozę. Ten aparat nam dokładnie obrazuje nam struktury serca, dzięki temu możemy ocenić ewentualne zaburzenia w budowie jak i jego funkcji. W naszym oddziale leczymy głownie osoby po zawal lub ze stabilną chorobą wieńcową i niestety z coraz większą grupą chorych z niewydolnością serca. Wśród nich wielu jest byłych lub obecnych pracowników kopalń. Na skutek dużego obciążenia pracą, wszystkimi czynnikami szkodliwymi górnicy często borykają się z chorobami serca - mówi dr n.med. Aleksander Włodarczyk, kierownik Oddziału Kardiologii WSS nr 4.

Na zakup tego sprzętu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z Grupy Kapitałowej Węglokoks, przekazał 180 tys. zł. Z prośbą o wsparcie dla szpitala do Węglokoksu Kraj zwróciła się Fundacja im Św. Barbary z Bytomia.

- To bardzo dobra, nazwijmy to inwestycja. Zdrowie jest najważniejsze, a jeśli tylko możemy przyczynić się do tego, że będą mogli korzystać z tego sprzętu także pracownicy naszych spółek, to myślę, że było warto podzielić się naszymi środkami – mówi Grzegorz Wacławek, prezes zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

To jest sprzęt z najwyższej półki. Daje ogromne możliwości diagnostyczne, ale też rozwoju nauki - badań i pisania prac naukowych. W leczeniu najważniejszą kwestią jest dobra diagnoza. Im bardziej jest precyzyjna tym łatwiej jest dobrać lekarzowi metody leczenia. W obrębie tych samym objawów istnieje czasami już kilkadziesiąt jednostek chorobowych, a każda z nich jest inaczej leczona. Dopiero uściślenie diagnozy pozwala na leczenie skuteczne – tłumaczy dr n.med. Jerzy Pieniążek, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 4 w Bytomiu.

 

 

 

media

sidebar3

sidebar3