Wczoraj po godzinie 12 w czasie prac związanych z naprawą kombajnu chodnikowego nastąpił obwał skał na długości 8 metrów. W tym rejonie było dwóch pracowników naszego zakładu. Jeden z nich wycofał się o własnych siłach, drugi został przysypany. Natychmiast podjęto akcję ratowniczą, w której łącznie brało udział 10 zastępów ratunkowych - 6 zastępów kopalnianej stacji ratownictwa górniczego oraz 4 zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. O godzinie 19.10. ratownicy dostali się do poszkodowanego. Niestety będący na miejscu lekarz stwierdził zgon. Obecnie trwają czynności wyjaśniające przyczyny i okoliczności zdarzenia.

W imieniu Zarządu Spółki, kierownictwa kopalni KWK Bobrek-Piekary składamy rodzinie oraz najbliższym wyrazy współczucia oraz zapewniamy o naszym wsparciu.

Uroczystymi przemarszami przy dźwiękach górniczej orkiestry rozpoczęły się obchody Barbórki w Węglokoksie Kraj. Górnicy z Ruchu Piekary przeszli do Bazyliki NMP na czele z Panem Prezesem Andrzejem Maleszą oraz Panią Prezes Małgorzatą Basistą, natomiast załoga Ruchu Bobrek, wraz z Prezesem Zarządu Spółki – Grzegorzem Wacławkiem, uczestniczyła w mszy św. w kościele pw. Dobrego Pasterza w Bytomiu. Właśnie w Bytomiu podczas mszy św. bp. Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej, poświęcił dwie tablice, które wmurowane zostaną w ściany cechowni bytomskiej kopalni.

Po południu w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Na Skarpie" w Bytomiu rozpoczęła się uroczysta akademia. Tegoroczne obchody Dnia Górnika połączone były z jubileuszem 110-lecia istnienia kopalni Bobrek.

Gości przywitał gospodarz uroczystości, prezes Węglokoksu Kraj, Grzegorz Wacławek.

Przybyli m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan Minister Andrzej Dera, wiceminister sportu i turystyki Jan Widera, senator RP Krystian Probierz, posłanka Barbara Dziuk, posłowie Wojciech Szarama i Jerzy Polaczek, prezes Węglokoksu S.A. Sławomir Obidziński oraz pozostali członkowie zarządu Spółki, prezydenci oraz radni Bytomia i Piekar, zwierzchnicy Wojska Polskiego, WUG, SUG i OUG, GIG, CSRG, ARP, Politechniki Śl., AGH, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji publicznych.

Licznie przybyli wysocy rangą działacze związkowi. Wśród nich przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda oraz szef Sekretariatu Krajowego Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Rady Krajowej ZZ Górników w Polsce Dariusz Potyrała i przewodniczący ZZ Ratowników Górniczych w Polsce Paweł Wyciślok.

Podczas uroczystości nadane zostały stopnie górnicze oraz odznaczenia państwowe i branżowe. Stopniem Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia uhonorowani zostali prezes Węglokoksu S.A Slawomir Obidziński oraz Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoksu Kraj. Stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego został nadany: Panu Kazimierzowi Grajcarkowi oraz Panu Jarosławowi Grzesikowi. Dyplomy wręczył Minister Grzegorz Tobiszowski.

Oficjalną część spotkania zakończył poczęstunek jubileuszowym tortem.

Węglokoks Kraj Dzień Górnika świętował niemal tydzień. W programie obchodów były między innymi nabożeństwa, spotkania z dziećmi oraz przebywającymi w szpitalach górnikami, a także występy orkiestr górniczych. W czwartek, 30 listopada, w cechowni Ruchu Bobrek odbyła się uroczystość nadania odznaczeń górniczych. Nie mogło również zabraknąć tradycyjnej karczmy piwnej.

Chóralne śpiewy, pasowanie na gwarków, konkursy i biesiadowanie tak w minioną sobotę, tradycyjnie, Barbórkę świętowali górnicy Węglokoksu Kraj oraz znamienici goście w sumie ponad 1000 osób.

Gwarków oraz licznie przybyłych do hali Na Skarpie w Bytomiu gości przywitali Jarosław Grzesik, przewodniczący ZOK NSZZ Solidarność Węglokoksu Kraj, Grzegorz Wacławek, prezes zarządu Węglokoksu Kraj oraz Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

Czas w wypełnionej po brzegi hali wypełniły śpiewy, tradycyjne jadło oraz stare górnicze zwyczaje. Gwarkowie gościli m.in. senatorów Adama Gawędę i prof. Krystiana Probierza oraz posłów Wojciecha Szaramę i Jerzego Polaczka, przedstawicieli rządu - Witolda Bańkę, ministra sportu i turystyki oraz Michała Wójcika, wiceministra sprawiedliwości. Byli związkowcy z przewodniczącym NSZZ Solidarność Piotrem Dudą, przedstawiciele spółek wydobywczych i firm okołogórniczych, urzędów i instytucji górniczych, uczelni i instytutów badawczych, samorządów oraz duchowieństwa.

Tradycyjnie każdego roku z okazji nadchodzącego Święta Patronki Górników - Barbórki, na kopalniach podejmowane są dzieci z okolicznych przedszkoli. W tym roku najmłodsi zgromadzili się tłumnie na cechowni Ruchu Bobrek oraz Ruchu Piekary, prezentując z dumą, wykonane czaka górnicze oraz wianki.

Wśród kamer telewizji regionalnej odśpiewane zostały piosenki oraz wyrecytowane zostały górnicze wierszyki, sławiące pracę górników.

W atmosferze radości dzieci zostały zapoznane z pracą górnika. Każdy z najmłodszych miał możliwość zobaczenia prawdziwego munduru górniczego. Na wszystkich milusińskich czekały słodkie upominki od Zarządu Spółki.

media

sidebar3

sidebar3