W związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, regulującej stosowanie mechanizmu podzielonej płatności tj. split payment, Zarząd Spółki postanowił aby od 1 sierpnia 2018 roku dokonywać płatności wynikających z otrzymanych faktur VAT wobec Dostawców Spółki z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Pobierz komunikat

 

 

 

Gratulacje i szczere wyrazy uznania: Przewodniczący Jarosław Grzesik na czele

Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność! 

 

W dniu 27 czerwca odbyły się wybory na przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.  W ramach VIII Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, jednogłośnie zwycięzcą został Jarosław Grzesik, który zastąpił na stanowisku przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność – Pana Kazimierza Grajcarka.

 

Składamy serdeczne gratulacje Panu Jarosławowi Grzesikowi. Jesteśmy dumni z kolejnego sukcesu. Jednocześnie dziękujemy za troskę o wszystkich pracowników oraz pełną oddania pracę na rzecz WEGLOKOS KRAJ Sp. z o.o., opartą o wzajemny szacunek i merytoryczny dialog społeczny.

 

Jesteśmy przekonani, ze jest to droga do dalszych spektakularnych sukcesów – czego życzymy! 

 

                                  

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

 

 

CZW “Węglozbyt” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Ładowarki kołowej Ł-34.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w postępowaniu.

http://www.czw.com.pl/pl/aktualnosc/24-przetarg

 

 

 

CZW “Węglozbyt” S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Spycharki gąsienicowej TD20-G.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w postępowaniu.

http://www.czw.com.pl/pl/aktualnosc/25-przetarg

 

 

 

Zakończyła się 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nie mogło w nim zabraknąć przedstawicieli WĘGLOKOKS KRAJ i CZW„WĘGLOZBYT”. Ważny głos w toczących się dyskusjach zabrali eksperci z Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, która była oficjalnym partnerem tego, jednego z najważniejszych spotkań biznesowych w kraju.

Jednym z najważniejszych paneli tematycznych był ten poświęcony branży górniczej, w której w roli eksperta wystąpił prezes WĘGLOKOKS S.A. Sławomir Obidziński. Debatę pn. "Polski węgiel - perspektywa 2030." otworzył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który rozpoczął wystąpienie od złożenia hołdu tragicznie zmarłym górnikom w kopalni Zofiówka, by następnie przedstawić główne założenia na najbliższe kilkanaście lat.

- Synergia węglowych źródeł energii, zabezpieczenie krajowych potrzeb energetycznych, innowacje, transfer wiedzy i technologii za granicę. Dzięki sprawnemu zarządzaniu i odważnym decyzjom górnictwo to ważna i perspektywiczna gałąź gospodarki – mówił minister Tobiszowski.

Rola węgla w zmieniającej się sytuacji rynkowej, stabilność, umiejętne planowanie, inwestycje, bezpieczeństwo oraz innowacje cyfrowe – wokół tych zagadnień dyskusję toczyli czołowi przedstawiciele branży.

- Wobec dynamicznych zmian rynkowych Węglokoks zmienia swoją rolę. Została ona określona m.in. w strategii węgla kamiennego…. Oprócz tradycyjnego eksportu i działalności tradingowej, będziemy interwencyjnym importerem węgla, zaspokajającym potrzeby krajowej energetyki i ciepłownictwa. Wskutek restrykcyjnych przepisów środowiskowych, zakłady tych sektorów potrzebują węgla o niskiej zawartości siarki. Można więc przewidywać, że wolumen importu węgla w przyszłości może być większy niż obecnie i jest to absolutnie normalna sytuacja rynkowa, taka jaka miała miejsce choćby 10 lat temu. – mówił prezes Obidziński.


media

sidebar3

sidebar3