Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przekazał 500 sztuk przyłbic do Spółki WĘGLOKOKS KRAJ w ramach akcji „W tych trudnych czasach bądźmy razem”.
Na terenie AGH do produkcji przyłbic uruchomiono 43 drukarki 3D. W akcję niesienia pomocy zaangażowani byli studenci i pracownicy uczelni oraz wolontariusze, którzy przez blisko dwa miesiące produkowali i składali sprzęt ochronny dla służby zdrowia, służb mundurowych oraz firm górniczych.
O sukcesie i rozmachu przedsięwzięcia świadczą uzyskane wyniki:
ponad 20 tyś. przyłbic,
ponad 100 studentów i pracowników AGH,
ponad 200 różnych instytucji obdarowanych w 72 miastach południowej Polski,
blisko 30 firm, które przekazały elementy niezbędne do montażu.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim studentom oraz pracownikom AGH, za pełną zaangażowania postawę i chęć niesienia pomocy w tym trudnym dla górnictwa czasie. Szczególne podziękowania należą się Rektorowi AGH – Panu prof. drowi hab. inż. Tadeuszowi Słomce oraz Dziekanowi Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH – prof. drowi hab. inż. Markowi Cała, za efektywne wdrożenie inicjatyw związanych z ideą odpowiedzialnego biznesu w ramach współpracy ze spółkami górniczymi – przekazał Prezes WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Wacławek.

 grafika

„Resort Sprawiedliwości Pomaga” – maseczki dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
W ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” do Spółki WEGLOKOKS KRAJ trafiło kilka tysięcy maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.
Maseczki zostały wyprodukowane przez więźniów w zakładach karnych i aresztach śledczych. Działalność przywięziennych zakładów pracy jest rezultatem wcześniejszego programu Ministerstwa Sprawiedliwości - „Praca dla więźniów”.
Maseczki zostaną rozdystrybuowane wśród pracowników podczas pobierania wymazów oraz rozdawane przy koordynacji działu socjalnego.
Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Michałowi Wójcikowi za wsparcie naszej Spółki – jest to duża pomoc w walce z pandemią koronawirusa. Wyrażamy uznanie dla tego typu inicjatyw doceniając tym samym bardzo duże zaangażowanie wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób osadzonych w zakładach karnych oraz aresztach – przekazał Prezes Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Wacławek.

media

sidebar3