8 sierpnia w Śląskim Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego

sprzętu zakupionego dzięki darowiźnie, jaką spółka WĘGLOKOKS KRAJ przekazała Szpitalowi.
Nowoczesny cystoskop i histeroskop oraz narzędzia endoskopowe trafiły na blok operacyjny Śląskiego Centrum Perinatologii, Ginekologii i Chirurgii Płodu. Podziękowania na ręce przedstawicieli Spółki: Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Grzegorza Wacławka oraz Pani Wiceprezes ds. Handlowych Anny Malcherczyk – Kulik złożyły: Dyrektor Szpitala Pani Kornelia Cieśla oraz prof. dr hab. n. med. Anita Olejek – Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, która szczegółowo omówiła i zaprezentowała możliwości jakie dają nabyte narzędzia w diagnostyce medycznej.
Jesteśmy dumni, że możemy dołożyć naszą cegiełkę do tej inicjatywy. Rozbudowa parku maszynowego w tak prestiżowej placówce, znanej na skalę ogólnopolską oraz światową, przyczyni się do dalszego jej rozwoju, umożliwiając kolejne osiągnięcia w diagnostyce chorób i innowacyjnym leczeniu– wspomniał Prezes Grzegorz Wacławek dodając:

Wsparcie finansowe dla Szpitala to kolejny krok w realizowaniu obranej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Budowanie atrakcyjności biznesowej naszej Spółki w oparciu o wartości takie jak troska o społeczność lokalną i zaangażowanie w rozwój otoczenia jest głównym kierunkiem naszych działań. Nieustannie będziemy dążyć do podnoszenia relacji z interesariuszami, gdyż w dzisiejszych czasach, nie tylko wyniki finansowe definiują społecznie odpowiedzialnego partnera biznesowego ale również zasoby niematerialne, którymi są dobro pracowników oraz społeczność lokalna.

 

szpital 01

szpital 02

 

Łącząc się w żałobie z Rodzinami oraz Bliskimi Ofiar tragicznego wypadku, Zarząd oraz Pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ składają wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania z powodu śmierci górników katowickiej kopalni Murcki-Staszic

Dzięki wsparciu WĘGLOKOS KRAJ przy Szkole Podstawowej Nr 38 w Bytomiu – Suchej Górze powstał nowy plac zabaw. W dniu 14.06.2019 r. na uroczystym otwarciu pojawili się przedstawiciele Spółki. Przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Miasta Bytom – Mariusz Wołosz wraz z przewodniczącą Rady Rodziców.

Uczniowie inaugurując wydarzenie przedstawili program artystyczny zapraszając wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą wybrano członków Zarządu Węglokoksu Kraj. Prezesem Spółki ponownie został Grzegorz Wacławek. Na drugą kadencję wybrany został również Andrzej Malesza, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Technicznych. Wiceprezesem ds. Handlowych została natomiast Anna Malcherczyk-Kulik. Kadencję nowy Zarząd rozpocznie po Walnym Zgromadzeniu Wspólników.

Grzegorz Wacławek od 23 lat związany jest z zakładami dziś należącymi do Węglokoksu Kraj. Od 2000 r. pełnił funkcję Inspektora ds. Administracyjno-Gospodarczych i BHP w Zakładzie Wzbogacania Węgla „JULIAN” sp. z o.o., sprawując nadzór nad majątkiem trwałym Spółki. W 2012 r. został Dyrektorem ds. Zarządzania i Rozwoju, gdzie zajmował się przygotowywaniem i wdrażaniem planów inwestycyjnych, procedur oraz programów służących zwiększeniu efektywności firmy. W maju 2013 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania w Spółce Węglokoks Kraj, gdzie sprawował bezpośrednią kontrolę i nadzór nad działalnością firmy w zakresie działań handlowych, operacyjnych, finansów i controllingu. Stanowisko Prezesa Spółki objął w listopadzie 2016 roku. Grzegorz Wacławek ukończył studia na kierunku zarządzania przedsiębiorstwem.

Andrzej Malesza również przez większość swojego zawodowego życia związany był z zakładami Węglokoksu Kraj. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania na katowickim Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Harzburg-Kolleg. Poznał branżę górniczą z perspektywy kolejnych szczebli awansu zawodowego – od stażysty, przez kierownika działów do Dyrektora ds. Produkcji w kopalni „Bobrek”. W 2014 roku objął stanowisko Dyrektora KWK „Piekary”, a rok później Dyrektora ds. Produkcji w Węglokoksie Kraj. Od 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Węglokoksu Kraj ds. Handlowych.

Anna Malcherczyk-Kulik to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie na kierunkach: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Zarządzanie Jakością. Od 2010 roku związana jest z górnictwem. Pracę rozpoczęła w KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej na stanowisku Głównego Specjalisty w dziale Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W 2015 roku rozpoczęła pracę w spółce Węglokoks Kraj, gdzie od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Zamówień, Przetargów i Audytu Wewnętrznego bezpośrednio odpowiedzialnego za nadzór nad potrzebami Spółki w zakresie zamówień i przetargów oraz w zakresie realizacji zakupów i dostaw, negocjacje warunków cenowych i jakościowych, a także budowę i rozwój systemu kontroli wewnętrznej.

Firma WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. jest odpowiedzialnym społecznie partnerem. W swej działalności nie zapominamy o lokalnych inicjatywach, które skierowane są do mieszkańców Bytomia oraz Piekar Śląskich – miast szczególnie ważnych, bo na tych obszarach nasza spółka prowadzi działalność wydobywczą.

Takim przedsięwzięciem jest organizacja Dni Miasta w Bytomiu. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, gdyż jesteśmy przekonani, że wspólne świętowanie daje możliwość mieszkańcom oraz naszym pracownikom i ich rodzinom, uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym. Wspaniała, interesująca zabawa jest gwarancją miłego spędzenia czasu wolnego w gronie przyjaciół oraz niesie chwile wytchnienia od spraw codziennych.                                                                                        Dni Bytomia 2019 - Program

media

sidebar3

sidebar3