W związku z pandemią karonawirusa i w trosce o bezpieczeństwo górników, Spółka Węglokoks Kraj we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Urzędem Miasta w Bytomiu, uruchomiła mobliny punkt pobrań wymazów tzw. „drive thru” w kierunku wykrycia zakażenia koronawirusem wśród pracowników kopalni.
Działanie jest odpowiednią na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną w regionie oraz ostatnie odnotowane przypadki zakażeń koronawirusem wśród pracowników KWK Bobrek - Piekary.
W dniach od 07.05.2020 r. do 08.05.2020 r. w pobliżu Hali na Skarpie przy ulicy A. Frycza Modrzewskiego stanął namiot, w którym specjaliści przeprowadzili badania przesiewowe na obecność koronawirusa.
W ciągu dwóch dni z możliwości badań wymazowych skorzystało około 400 pracowników. Pracownicy od godziny 9:00 podjeżdżali do rozstawionych namiotów, gdzie najpierw przeprowadzony był wywiad medyczny, a następnie testy przesiewowe.
Spółka planuje wprowadzić kolejne działania, dzięki którym będzie można wykonać więcej testów na obecność koronawirusa wśród pracowników Spółki.
W Bytomiu kursuje również miejski wymazobus, który od początku funkcjonowania zrealizował ok. 550 wymazów. Średnio dziennie mobilny zespół medyczny pobiera materiał do badań od 39 do 50 osób.

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, pragniemy Was uspokoić i zdementować informację, że Kopalnia „Bobrek-Piekary” jest ogniskiem zakażenia koronawirusem. Wzrost ilości potwierdzonych w ostatnich dniach przypadków zakażeń wśród załogi, wynika z większej ilości przeprowadzonych testów, a także z ogólnego przyrostu zachorowań odnotowanych w całym województwie śląskim.
Jesteśmy jako firma, ale również jako ludzie od prawie dwóch miesięcy w zupełnie nowej rzeczywistości. Jest ona zmienna i dynamiczna w takim stopniu, że każdego dnia spotykamy się z nowymi wyzwaniami, które stawia przed nami zagrożenie zakażeniem COVID-19. Nieustannie wprowadzamy wiele zaleceń i nakazów, które mają zminimalizować ryzyko zakażenia.
Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Kopalni WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Nr 48/D/2020 z dnia 6 maja 2020 r. powołany został Zespół do bieżącego monitorowania podejrzeń i zachorowań na COVID-19.

Pełny tekst komunukatu: Komunikat

 

Wprowadza się skrótowy zbiór wytycznych skierowany do wszystkich pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

 

Link do dokumentu

 

Prezes WĘGLOKOKS KRAJ spotkał się z Prezydentem Miasta Bytom – Panem Mariuszem Wołoszem oraz z drem hab. n. med. Panem Jerzym Jaroszewiczem, ordynatorem oddziału obserwacyjno-zakaźnego i hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1, w celu omówienia kolejnych kroków w walce z koronawirusem.

Ustalono, że w związku z obecną sytuację epidemiologiczną w Bytomiu, podjęte zostaną kroki zwiększające możliwość wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.

Ochrona mieszkańców oraz górników pracujących w Spółce Węglokoks Kraj jest priorytetem bieżących działań.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Urzędu Miasta w Bytomiu: https://www.bytom.pl/prezydent-i-prezes-weglokoksu-kraj-zaplanowali-wspolne-dzialania-w-walce-z-koronawirusem

Od dnia 20.04.2020 r. zostaje zniesiona część ograniczeń obowiązujących w Polsce w związku z koronawirusem.
Można już wchodzić do parków i lasów oraz przemieszczać się w celach rekreacyjnych (z obowiązkiem trzymania dystansu 2 metrów i noszenia maseczki lub zasłaniania nosa i ust). Place zabaw pozostają zamknięte.
Nadal obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi, zwłaszcza w kwestii dezynfekcji i utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego.
Rekomenduje się utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo może robić zakupy w sklepie. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. W sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia może przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego 2-metrowego dystansu od innych i zasłanianiu ust i nosa.
Kolejne daty stopniowego zmniejszenia obostrzeń zostaną wyznaczone po analizie.
Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych), realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.
Przypominamy, że w naszej firmie nieustannie wprowadzane są działania prewencyjne, mające na celu zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania naszej kopalni.
Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń sanitarnych takich jak utrzymywanie odległości pomiędzy pracownikami oraz używanie środków dezynfekujących. Bardzo ważne jest przestrzeganie ogólnokrajowych wytycznych w zakresie ograniczenia do absolutnego minimum kontaktów międzyludzkich. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania kopalni każde nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego zakładu.
Stosując zasady jesteśmy w stanie uniknąć lub maksymalnie zminimalizować ryzyko zarażenia. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi nieświadomym zakażeniem innych osób.
Prosimy o rozsądek oraz stosowanie się do nowych zasad!
Odsyłamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. pod linkiem:
http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf

media

sidebar3

sidebar3