Hymn górniczy, mianowanie na gwarków kopalni Bobrek-Piekary oraz tradycyjna karczma przy dobrym jadle i złocistym trunku. Kolejna Karczma Piwna Solidarności i Węglokoksu Kraj przeszła do historii, a wraz z nią świetne wspomnienia.

O wysokiej randze wydarzenia świadczą m.in. przybyli goście. Wśród nich znaleźli się: nowo wybrani przedstawiciele rządu z Michałem Kurtyką i Adamem Gawędą na czele oraz Minister Sprawiedliwości – Pan Michał Wójcik, europoseł i były wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, posłowie m.in.: Jerzy Polaczek, Grzegorz Matusiak, Robert Warwas, Marek Wesoły, marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele sejmiku śląskiego i władz samorządowych, przedstawiciele spółek i instytucji górniczych oraz oczywiście najważniejszych związków zawodowych działających w naszym regionie, a także duchowni.

Licznie przybyłych gwarków oraz dostojnych gości, w imieniu organizatorów przywitał Jarosław Grzesik, przewodniczący Solidarności w Węglokoksie Kraj oraz Grzegorz Wacławek – prezes Węglokoksu Kraj. Tradycyjnie – minutą ciszy – uczczono pamięć górników, którzy odeszli w kopalniach na Wieczną Szychtę.

Potem – do Stanu Górniczego symbolicznie przyjęto młodych adeptów. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom". Podczas biesiady nie zabrakło chóralnych śpiewów i konkursów.

003

002

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci Pana Józefa Słodczyka - kapelmistrza Górniczej Orkiestry Dętej Bytom, dla którego kultywowanie tradycji górniczych stało się najważniejszym celem działalności orkiestry.

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 11:00 w kościele p.w. św. Krzyża w Bytomiu Miechowicach, przy ulicy Ks. Jana Frenzla 42. Cmentarz w Wieszowej.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. składają wyrazy najgłębszego współczucia oraz słowa otuchy dla żony i całej rodziny jak również wszystkich bliskich, przyjaciół pogrążonych w smutku z powodu śmierci Pana Józefa Słodczyka.

Pan Józef Słodczyk był wyjątkowym człowiekiem i pasjonatem. Swój talent rozwijał pod okiem takich profesorów jak: Józef Świder, Adam Markiewicz, Napoleon Siess. Pierwszym sprawdzianem jego umiejętności było objęcie funkcji zastępcy kapelmistrza w orkiestrze przy kopalni Rokitnica, następnie założenie świetlicowej orkiestry oraz chóru w Wieszowej – jego rodzinnej miejscowości.

Człowiek utalentowany muzycznie i organizacyjnie, posiadał duży autorytet, wysoką kulturę i wielką skromność. Józef Słodczyk założył kronikę orkiestry, w której zapisywane są do dziś wszystkie ważne chwile z życia członków orkiestry oraz zapiski i fotografie z koncertów i podróży zespołu. 9 tomów kroniki znajduje się w Izbie Pamiątek orkiestry. Po objęciu przez Józefa Słodczyka stanowiska kapelmistrza miechowickiej orkiestry, rozpoczął się najbardziej dynamiczny okres rozwoju orkiestry. Pod rządami Józefa Słodczyka, przyznano orkiestrze wiele nagród i prestiżowych wyróżnień.

Józef Słodczyk zawsze znany był z zamiłowania do organizacji koncertów muzyki sakralnej, i kolęd, koncertów dla dzieci specjalnej troski i ludzi samotnych, przebywających w domach opieki i ośrodkach PCK. Prócz dyrygowania skomponował utwór M-K, który został wyróżniony w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr (PZCHiO), zaś w konkursie z okazji 450-lecia Tarnowskich Gór zdobył II miejsce za pieśń o tym mieście.

Za swoje zaangażowanie został odznaczony:

    Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Sztandarem Pracy II Klasy
    Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury
    Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużonego dla województwa katowickiego
    Odznaką Zasłużonego Wychowawcy Młodzieży
    Odznaką Zasłużonego dla KWK “Pstrowski” i “MIechowice” przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką Złotą, Złotą z Laurem i Złotą z Wieńcem Laurowym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką dla Zasłużonego Działacza NSZZ “Solidarność” KWK “Bobrek-Miechowice”
    z okazji 95-lecia PZCHiO Złotą Odznaką województwa śląskiego oraz otrzymał tytuł Honorowego Kapelmistrza Oddziału Śląskiego PZCHiO
    medalem Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury MUZA 2008
    Złotą Odznaką z Brylantem przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
    Odznaką ‘Zasłużony dla Kultury Polskiej’ nadaną przez ministra kultury
    Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
    wpisem do encyklopedii osobistości “WHO is WHO” jako człowiek zasłużony dla kultury
    Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
    Odznaką Honorową Zasłużony dla WĘGLOKOKS KRAJ

W związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, Zarząd WĘGLOKOKS
KRAJ Sp. z o.o. informuje:
1. od dnia 1 listopada 2019 roku wszystkie przelewy (bez względu na obowiązek
wynikający z Ustawy o podatku od towarów i usług) będą realizowane
za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
Wobec powyższego prosimy o sprawdzenie czy do Państwa rachunków bankowych
zostały udostępnione prawidłowo funkcjonujące rachunki VAT.
2. od 1 stycznia 2020 roku przy regulowaniu zobowiązań wobec swoich Kontrahentów,
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. będzie sprawdzać, czy wskazany na fakturze VAT
rachunek bankowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista). W przypadku jego braku
w wykazie, WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. będzie uprawniony do podjęcia działań
wynikających z art. 117ba § 3 Ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.
Prosimy o sprawdzenie, czy Państwa rachunki bankowe, na które dokonywane są
płatności znajdują się w ww. wykazie i ewentualną ich aktualizację.
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. nie będzie ponosił winy w przypadku opóźnień
w płatnościach wynikających z niespełnienia wyżej opisanych obowiązków
leżących po stronie Sprzedawcy.

Dokument pdf

Nasza drużyna zajęła 2 miejsce podczas VIII. Mistrzostw Polski Górników i Przyjaciół w Piłce Siatkowej. W Chocianowie zmierzyło się dwanaście zespołów reprezentujących przedsiębiorstwa górnicze, energetyczne oraz branż z nimi kooperujących.

Drużyna Węglokoksu Kraj z niewielkimi potknięciami, ale bez większych problemów przeszła fazę grupową, a także kolejne mecze rozgrywane systemem pucharowym. Dopiero w finale uległa zespołowi XXL VOLLEY WROCŁAW.

Według jury najlepszym zawodnikiem naszego zespołu był Paweł Głowik.

Wszystkim gratulujemy świetnego wyniku i dziękujemy za zaangażowanie, wolę walki i dużo dobrych emocji.

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne piękne zwycięstwo ratowników z Węglokoksu Kraj. Zastęp kopalni Bobrek-Piekary ruch Bobrek zwyciężył w centralnych zawodach ratowników górniczych rozegranych w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Puchar osobiście wręczył im premier Mateusz Morawiecki. Zmaganiom zastępów przyglądało się wielu znamienitych gości - wśród nich: minister energii Krzysztof Tchórzewski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, wiceminister energii Adam Gawęda, a także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Nie byłoby polskiego górnictwa w takim kształcie, rozbudowanym, profesjonalnym, jakim jest ono dzisiaj, że możemy otwierać kolejną kopalnię, gdyby nie Wasze wspaniałe bohaterstwo. Dziękuję, że łączycie swoją odporność fizyczną i psychiczną z umiejętnością stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Zastęp kopalni Bobrek-Piekary zwyciężył w konkurencji symulowanej akcji ratowniczej. Panujące w chodniku warunki do złudzenia przypominały te z podziemnych wyrobisk. Drużyna triumfowała również w konkurencji udzielania pierwszej pomocy, a indywidualne zwycięstwo odniósł Krzysztof Pieprzak w konkurencji „mechanik sprzętu pomiarowego”

- Nie odnieślibyśmy tego sukcesu, gdyby nie kierownictwo spółki Weglokoks Kraj, które stwarza nam odpowiednie warunki sprzętowe i szkoleniowe. Prócz tego każdy ratownik stara się sam dbać jak najlepiej o swoją kondycję fizyczną. Biegamy, ćwiczymy, wiemy, że sukces sam nie przyjdzie. W naszych szeregach każdy zawsze miał do czynienia ze sportem, czynnie go uprawiał, ćwiczył, bo bez tego o ratownictwie nie ma nawet co marzyć – komentował „na gorąco”  Grzegorz Kaleja, kapitan drużyny.

 000

001

08 News

 

 

 

 

media

sidebar3

sidebar3