Dzięki wsparciu WĘGLOKOS KRAJ przy Szkole Podstawowej Nr 38 w Bytomiu – Suchej Górze powstał nowy plac zabaw. W dniu 14.06.2019 r. na uroczystym otwarciu pojawili się przedstawiciele Spółki. Przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Miasta Bytom – Mariusz Wołosz wraz z przewodniczącą Rady Rodziców.

Uczniowie inaugurując wydarzenie przedstawili program artystyczny zapraszając wszystkich zgromadzonych do wspólnej zabawy.

Firma WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. jest odpowiedzialnym społecznie partnerem. W swej działalności nie zapominamy o lokalnych inicjatywach, które skierowane są do mieszkańców Bytomia oraz Piekar Śląskich – miast szczególnie ważnych, bo na tych obszarach nasza spółka prowadzi działalność wydobywczą.

Takim przedsięwzięciem jest organizacja Dni Miasta w Bytomiu. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, gdyż jesteśmy przekonani, że wspólne świętowanie daje możliwość mieszkańcom oraz naszym pracownikom i ich rodzinom, uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym. Wspaniała, interesująca zabawa jest gwarancją miłego spędzenia czasu wolnego w gronie przyjaciół oraz niesie chwile wytchnienia od spraw codziennych.                                                                                        Dni Bytomia 2019 - Program

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

25 kwietnia w Bytomiu, odbyła się uroczystość rozpoczynająca cykl obchodów 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Podczas tego wydarzenia
Prezydium OPZZ nagrodziło Spółkę WĘGLOKOKS KRAJ Diamentem OPZZ w kategorii
„Najlepszy Pracodawca”.
Przy weryfikacji i ocenie wzięto pod uwagę wiele czynników. Największe znaczenie miało zaangażowanie pracodawcy w sprawy pracownicze oraz ciągłe podnoszenie standardów w prowadzeniu dialogu społecznego. Ważna okazała się konsekwentnie realizowana polityka i strategia spółki nastawiona na rozwój pracownika, jego bezpieczeństwo oraz motywację do wykonywania czynności zawodowych.
Przy wyłonieniu zwycięzcy w kategorii „Najlepszy Pracodawca” analizie poddano także
opinie dotyczące wpływu WĘGLOKOKS KRAJ na lokalny rynek pracy oraz podejście
do innowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi.
Nagroda „Diament OPZZ” umocniła pozycję spółki na rynku jako lidera wśród pracodawców oraz efektywnych i dynamicznych spółek górniczych działających na Śląsku.

 

 

 

 

Nasza spółka została ponownie uhonorowana prestiżową nagrodą przyznawaną przez miesięcznik Forbes. Wyróżnienie za drugie miejsce wśród firm z województwa śląskiego o przychodach ze sprzedaży powyżej 250 milionów złotych, odebrał prezes Węglokoks Kraj Grzegorz Wacławek. Każdego roku magazyn Forbes ocenia największe, najnowocześniejsze i najlepiej zarządzane polskie firmy. Nagroda ta jest docenieniem wkładu w rozwój firmy i pełnego zaangażowania wszystkich pracowników spółki oraz jej zarządu. Wyraźnie świadczy o tym, że jesteśmy w absolutnej czołówce śląskiego biznesu.

 

 

 

 

media

sidebar3

sidebar3