Chóralne śpiewy, pasowanie na gwarków, konkursy i biesiadowanie tak w minioną sobotę, tradycyjnie, Barbórkę świętowali górnicy Węglokoksu Kraj oraz znamienici goście w sumie ponad 1000 osób.

Gwarków oraz licznie przybyłych do hali Na Skarpie w Bytomiu gości przywitali Jarosław Grzesik, przewodniczący ZOK NSZZ Solidarność Węglokoksu Kraj, Grzegorz Wacławek, prezes zarządu Węglokoksu Kraj oraz Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

Czas w wypełnionej po brzegi hali wypełniły śpiewy, tradycyjne jadło oraz stare górnicze zwyczaje. Gwarkowie gościli m.in. senatorów Adama Gawędę i prof. Krystiana Probierza oraz posłów Wojciecha Szaramę i Jerzego Polaczka, przedstawicieli rządu - Witolda Bańkę, ministra sportu i turystyki oraz Michała Wójcika, wiceministra sprawiedliwości. Byli związkowcy z przewodniczącym NSZZ Solidarność Piotrem Dudą, przedstawiciele spółek wydobywczych i firm okołogórniczych, urzędów i instytucji górniczych, uczelni i instytutów badawczych, samorządów oraz duchowieństwa.

Po dwóch latach obecności części załogi w Katowicach Węglokoks Kraj przeniósł swoją centralę z powrotem do Piekar Śląskich, gdzie znajduje się siedziba Spółki.

- Chcemy być bliżej naszych pracowników i miejsca, gdzie spółka miała swój początek – podkreśla Grzegorz Wacławek, Prezes Zarządu Węglokoksu Kraj.

To właśnie w Piekarach, przy tamtejszej kopalni, w 1995 roku działalność rozpoczął Zakład Wzbogacania Węgla „Julian”, który przez ponad dwadzieścia lat istnienia dał się wśród odbiorców przemysłowych poznać jako uznany i godny zaufania wytwórca produktów o wysokich parametrach jakościowych. Spółka zmieniła nazwę na Węglokoks Kraj w 2014 roku, dwa lata po przejęciu udziałów przez Węglokoks S.A.

Pełen adres oraz aktualne numery telefonów można znaleźć w zakładce Kontakt.

KOMUNIKAT ZE STRONY MINISTERSTWA ENERGII

Świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla osobom uprawnionym będą przekazywane bez dodatkowych opłat. Jakiekolwiek płatne usługi, proponowane przez firmy i kancelarie prawne w tym zakresie, są bezpodstawne i nie stanowią warunku koniecznego do otrzymania świadczenia.

Jednocześnie informujemy, że projekt Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla został przyjęty 12 października 2017 r. przez Sejm i skierowany do prac w Senacie.

Aby otrzymać rekompensatę uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po uchwaleniu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Formularze będzie można pobrać ze stron internetowych m.in. Ministerstwa Energii oraz spółek górniczych. Zostaną też opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej.


Do pobrania:
Instrukcja dla osób uprawnionych
Plakat informacyjny
Wzór wniosku

media

sidebar3

sidebar3