Ekogroszek Szarlej jest paliwem kwalifikowanym specjalnie dostosowanym do potrzeb użytkowników różnego typu kotłów, jest produktem węglowym o określonej granulacji (do 25 mm) i właściwościach fizykochemicznych.

 

Szarlej powstaje na bazie węgla kamiennego z wyselekcjonowanych partii urobku i dodatku paliwa bezdymnego „Błękitny plus” termicznie przetworzonego polskiego węgla kamiennego.

 

Dodatek „Błekitny plus” produkowany jest w 100% z polskiego węgla kamiennego. Dzięki unikalnej metodzie obróbki węgla jest paliwem  bezdymnym o stałych, powtarzalnych parametrach spalania i dodanie go do ekogroszku powoduje redukcję emisji pyłów o 30 % i szkodliwego benzo(a)pirenu o 40 % .

 

Paliwo to polecane jest szczególnie do stosowania w kotłach o mocy poniżej 1MW, zgodnie z zaleceniami producentów kotłów, w tym zwłaszcza do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi.

 

Sprzedaż ekogroszku Szarlej workowanego odbywa się na wadze drobnicowej KWK Piekary.

 

 
Ekogroszek Szarlej

uziarnienie: 5 - 25 mm
wartość opałowa: pow. 26 MJ/kg
popiół: max. 7 %
siarka: 0,41 - 0,60 %
wilgoć: 9,5 - 13 %
spiekalność: 0 - 20 Ri

 

 

 

media

media

sidebar3