Wniosek o darowiznę:

Składając wniosek o darowiznę należy dołączyć klauzulę RODO z dopiskiem:
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy i realizacji obowiązków podatkowych (ustawa o podatku od spadku i darowizn).

KLAUZULA RODO - kontrahenci osoby fizyczne PDF
KLAUZULA RODO - kontrahenci osoby prawne PDF