Ekogroszek Szarlej jest paliwem kwalifikowanym specjalnie dostosowanym do potrzeb użytkowników różnego typu kotłów, jest produktem węglowym o określonej granulacji (do 25 mm) i właściwościach fizykochemicznych.

Szarlej powstaje na bazie węgla kamiennego z wyselekcjonowanych partii urobku i dodatku paliwa bezdymnego „Błękitny plus” termicznie przetworzonego polskiego węgla kamiennego.

Dodatek „Błekitny plus” produkowany jest w 100% z polskiego węgla kamiennego. Dzięki unikalnej metodzie obróbki węgla jest paliwem bezdymnym o stałych, powtarzalnych parametrach spalania i dodanie go do ekogroszku powoduje redukcję emisji pyłów o 30 % i szkodliwego benzo(a)pirenu o 40 % .

Paliwo to polecane jest szczególnie do stosowania w kotłach o mocy poniżej 1MW, zgodnie z zaleceniami producentów kotłów, w tym zwłaszcza do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi.

Sprzedaż ekogroszku Szarlej workowanego odbywa się na wadze drobnicowej KWK Piekary.


Ekogroszek SZARLEJ

uziarnienie
wartość opałowa
popiół
siarka
wilgoć
spiekalność
25 - 5 mm
pow. 26 (MJ/kg)
max. 7%
0,41 - 0,60%
9,5 - 13%
0 - 20 Ri