RUCH BOBREK

KWK BOBREK-PIEKARY RUCH BOBREK prowadzi eksploatację od 1907 roku w granicach byłych obszarów górniczych „Bobrek” i „Miechowice” położonych na terenie miast: Bytom, Zabrze i Ruda Śląska. Kopalnia położona jest w centralnej części Niecki Bytomskiej. Łączna powierzchnia Obszaru Górniczego wynosi 7,8 km2

Kopalnia posiada zasoby operatywne węgla szacowane na ok. 16,5 mln ton; posiada wszystkie wymagane prawem górniczym decyzje, koncesje i ustalenia, które obowiązują aż do 2040 roku, z perspektywą wydłużenia na kolejne lata (w zależności od zakresu uzyskanej koncesji, do ok. roku 2055).

KWK Bobrek w swojej długoletniej działalności wyrobiła sobie duże uznanie wśród odbiorców węgla. Obecnie zakład produkuje węgiel wysokiej jakości, o małej zawartości popiołu, siarki, fosforu oraz wysokiej wartości opałowej. Kopalnia posiada bardzo bogatą ofertę węgli dla indywidualnych użytkowników. Na szczególne uznanie zasługuje ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz). Węgiel ten, oprócz walorów ekologicznych, charakteryzuje się dobrymi właściwościami spalania. Kaloryczność 28 MJ/kg, niska zawartość popiołu (max 8 proc.) oraz niska zawartość siarki. Podobne parametry posiadają inne sortymenty jakie oferuje kopalnia: orzech I i kostka. W gronie odbiorców miałów węglowych należy wyróżnić energetykę zawodową i ciepłownie przemysłowe.

Kierownictwo KWK Bobrek-Piekary

Andrzej Ziółkowski

Dyrektor Kopalni
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

 

Cezariusz Srokosz

Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego
Naczelny Inżynier


RUCH PIEKARY

KWK BOBREK-PIEKARY RUCH PIEKARY jest zakładem wydobywczym utworzonym przez połączenie 3 byłych kopalń piekarsko-bytomskich – „Julian”, „Andaluzja” i „Rozbark” i bezpośrednim spadkobiercą działalności KWK „Julian” - kopalni, która została przekazana do ruchu 4 grudnia 1954 r.

Zasadnicza część zakładu znajduje się na terenie gminy Piekary Śląskie, a jedynie szyb wentylacyjno-podsadzkowy wraz ze zbiornikiem podsadzkowym i kilkoma obiektami o mniejszym znaczeniu na terenie gminy Bobrowniki. Łączna powierzchnia Obszaru Górniczego wynosi 16,85 km2 Kopalnia posiada zasoby operatywne węgla szacowane na ok. 13 mln t (głównie w złożu Brzeziny).

Obecna koncesja zakładu jest ważna do końca 2017 r. z perspektywą wydłużenia na kolejne lata (w zależności od zakresu uzyskanej koncesji, do ok. roku 2030).

Kopalnia posiada uznany na rynku węgiel dla odbiorców indywidualnych. Ekogroszek Skarbek (dawniej Pieklorz) z Piekar, to jedna z najlepszych marek węglowych na rynku. Ten węgiel typu 31, o kaloryczności 26 MJ/kg, posiada zaledwie śladową ilość popiołu. Podobne parametry posiadają inne sortymenty: groszek, orzech, kostka oraz miał energetyczny.