Ekogroszek Skarbek (wcześniej znany na rynku jako Pieklorz) jest paliwem kwalifikowanym specjalnie dostosowanym do potrzeb użytkowników różnego typu kotłów, jest produktem węglowym o określonej granulacji (do 25 mm) i właściwościach fizykochemicznych. Skarbek powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych.


Paliwo to polecane jest szczególnie do stosowania w kotłach o mocy poniżej 1MW, zgodnie z zaleceniami producentów kotłów, w tym zwłaszcza do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi.


Zaletą ekogroszku Skarbek jest to iż, charakteryzuje się on stabilnym spalaniem, niską emisją zanieczyszczeń i wysoką sprawnością spalania. Wymienione cechy gwarantowane są przez odpowiednie certyfikaty, na które powinien zwrócić uwagę nabywca paliwa węglowego. Certyfikaty wydawane są przez specjalistyczne laboratoria akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

 

Ekogroszek Skarbek produkowany jest z węgla wydobywanego w  Kopalni Węgla Kamiennego Bobrek-Piekary.

 

Sprzedaż ekogroszku Skarbek workowanego odbywa się zarówno na wadze drobnicowej KWK Bobrek jak i KWK Piekary.

 

Odbiór Ekogroszku Skarbek workowanego możliwy jest z Ruchu Bobrek i z Ruchu Piekary.

 
Ekogroszek Skarbek - Bobrek

uziarnienie: 5 - 25 mm
wartość opałowa: pow. 28 MJ/kg
popiół: max. 8 %
siarka: 0,41 - 0,60 %
wilgoć: 6 - 8 %
spiekalność: 0 - 20 Ri

sprzedawany luzem oraz w workach o pojemności 25 kg
 
 
 

media

sidebar3