Główna Księgowa
Sybila Segert
T: 32 768 06 32
s.segert@weglokokskraj.pl


Kierownik działu księgowości i sprawozdawczości
Beata Noczyńska – Matejczyk
T: 32 768 06 44
b.noczynska@weglokokskraj.pl

Kierownik działu majątku trwałego
Katarzyna Gajowska
T: 32 768 06 24
k.gajowska@weglokokskraj.pl

Kierownik działu podatków i opłat
Mieczysława Szafarczyk
T: 32 768 06 41
m.szafarczyk@weglokokskraj.pl

Kierownik działu wynagrodzeń
Ewa Mikołajczyk
T: 32 416 29 12
e.mikołajczyk@weglokoskkraj.pl

Skip to content