Główna Księgowa
Sybila Segert
T: 32 768 06 32
s.segert@weglokokskraj.pl


Kierownik działu księgowości i sprawozdawczości
Beata Noczyńska – Matejczyk
T: 32 768 06 44
b.noczynska@weglokokskraj.pl