Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego

Łukasz Dominiczewski
T: 32 416 21 69
l.dominiczewski@weglokokskraj.pl

Radca Prawny

Patrycja Lipińska - Dzionsko
T: 32 416 21 69
p.lipinska-dzionsko@weglokokskraj.pl