Dyrektor Techniczny ds. Powierzchni i Majątku
Adam Kurpas
T: 32 416 29 10
a.kurpas@weglokokskraj.pl


Kierownik Działu Technicznego i Zagospodarowania Mienia

Dariusz Soska
T: 32 717 15 74
d.soska@weglokokskraj.pl

Koordynator ds. Przeróbki Mechanicznej i Kontroli Jakości Węgla

Krzysztof Molęda
T: 32 717 15 84
k.moleda@weglokokskraj.pl