WĘGLOKOKS KRAJ, właściciel kopalni Bobrek-Piekary, to ciągle rozwijające się, wykorzystujące w maksymalny sposób innowacje, zwiększające rentowność przedsiębiorstwa, które, prowadząc działalność wydobywczą, w sposób szczególny dba o otoczenie zewnętrzne i potrzeby społeczności lokalnych.

Działalność Węglokoks Kraj cechują:

Odpowiedzialność.

Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko naturalne, za społeczności lokalne, środowisko pracy i za pracowników. Dbamy o bezpieczeństwo pracy. Nasze działania są zgodne z prawem i dobrymi zwyczajami. Chcemy zapewniać stabilne miejsca.

Otwartość.

Cenimy różnorodność ludzi, opinii, doświadczeń. Dlatego zachęcamy do dialogu opartego na uczciwości, szacunku i wzajemnym zaufaniu. Otwarta komunikacja i informowanie to żelazna podstawa naszej działalności biznesowej.

Partnerstwo.

To na nim opieramy nasze relacje wewnątrz firmy oraz poza nią.

Innowacyjność.

Dzięki innowacjom rozwijamy się, tworzymy przewagi konkurencyjne i przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów.

Jakość.

Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów i usług zaspokajamy potrzeby naszych klientów i zdobywamy ich lojalność.

Kompetencje.

Kompetentni pracownicy dźwignią rozwoju firm. Dążymy do podnoszenia kompetencji w każdym obszarze działalności.

Zaangażowanie.

Węglokoks Kraj to ludzie z pasją, zaangażowani w osiąganie celów.

 

Nasze główne cele działalności z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) to:

 • budowanie pozytywnego wizerunku marki WĘGLOKOKS KRAJ – firmy odpowiedzialnej społecznie, dbającej o swoje otoczenie,
 • aktywne budowanie relacji z interesariuszami, społecznością lokalną i przedstawicielami władz samorządowych w miejscowościach, w których WĘGLOKOKS KRAJ prowadzi swoją działalność,
 • budowa pozytywnego wizerunku branży górniczej;
 • wzrost atrakcyjności biznesowej firmy,
 • budowanie kultury organizacyjnej – dobrze zarządzane przedsiębiorstwo to stabilne miejsca pracy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu WĘGLOKOKS KRAJ S.A. przejawia się przede wszystkim we wspieraniu społeczności lokalnych, stowarzyszeń, organizacji, powiązanych z branżą górniczą, hutniczą, energetyczną i logistyczną, działających także na terenach postindustrialnych.

Działania CSR Spółki WĘGLOKOKS KRAJ na zewnątrz będą więc przejawiać się m.in. w:

 • podejmowaniu działań związanych z pomocą dla społeczności lokalnej i regionalnej,
 • dofinansowywaniu organizacji i sprawowaniu patronatu nad ich działalnością,
 • działaniu na rzecz wspólnot lokalnych, np.: wspieraniu rozwoju kultury i pielęgnowaniu tradycji regionalnej,
 • stałej współpracy z administracją rządową, samorządową, organizacjami, stowarzyszeniami i nieformalnymi grupami społeczności lokalnej,
 • zaangażowaniu i rozwoju społeczności lokalnej poprzez tworzenie miejsc pracy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, pobudzaniu ich aktywności fizycznej,
 • wspieraniu nauki i kształceniu specjalistów branży górniczej, hutniczej, energetycznej i logistycznej,
 • ogólnie rozumianych działaniach charytatywno-filantropijnych nakierowanych na obszary tematyczne powiązane z górnictwem.