Zgodnie z art. 32c ust. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2021 poz. 623) Węglokoks Kraj S.A. informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.