ZASADY ZAKUPU WĘGLA


W związku z ogromnym zainteresowaniem towarem sprzedawanym w KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek, w celu umożliwienia dokonywania zakupów dla jak największej grupy Klientów (finalnych nabywców węglowych), Węglokoks Kraj S.A. wprowadza, począwszy od dnia 09.06.2022 r., możliwość zamawiania węgla pod następującym numerem telefonu:


+48/32 717 11 00


Ustalenie terminu zakupu węgla możliwe jest w następujące dni w tygodniu tj. wtorki, środy i czwartki od godziny 8:00 do 12:00

Informacje, które należy podać przy zamawianiu węgla:

  1. Imię i Nazwisko,
  2. Numer PESEL,
  3. Numer telefonu,
  4. Sortyment,
  5. Tonaż.

AKTUALNE CENY WĘGLA OPAŁOWEGO

KLIKNIJ TUTAJ

Odbioru towaru w uzgodnionym terminie może dokonać osobiście Kupujący lub upoważniony przewoźnik.


Adres odbioru:

KWK BOBREK-PIEKARY RUCH BOBREK

ul. Konstytucji 76, Bytom


W PRZYPADKU ODBIORU OSOBISTEGO KUPUJĄCY POWINIEN PRZEDŁOŻYĆ W KOPALNI:

Kopię (potwierdzoną pieczątką Urzędu) lub wydruk z systemu (w przypadku złożenia online) deklaracji, dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, złożonej w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W PRZYPADKU ODBIORU WĘGLA PRZEZ PRZEWOŹNIKA ODBIERAJĄCEGO WĘGIEL W IMIENIU KUPUJĄCEGO PRZEWOŹNIK POWINIEN PRZEDŁOŻYĆ W KOPALNI NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. Pełnomocnictwo do zakupu wyrobów węglowych w zwolnieniu z podatku akcyzowego (do pobrania na stronie internetowej www.weglokokskraj.pl w zakładce Oferta Handlowa – Akcyza). POBIERZ
  2. Kopię (potwierdzoną pieczątką Urzędu) lub wydruk z systemu (w przypadku złożenia online) deklaracji, dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, złożonej w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przedłożenie pełnomocnictwa do odbioru węgla wraz z kopią Dokumentu Dotyczącego Źródła Spalania/CEEB wymagane jest dla każdej osoby, która kupiła węgiel – przy czym samo pełnomocnictwo dotyczy odbioru węgla przez osobę upoważnioną przez Kupującego.


PŁATNOŚĆ:

Płatności można dokonać w Kasie KWK BOBREK – PIEKARY RUCH BOBREK przy ul. Konstytucji 76 w Bytomiu w następujących godzinach:


godz. 7:00 - 15:00: GOTÓWKA LUB KARTA PŁATNICZA

godz. 15:00 - 21:00: GOTÓWKA LUB KARTA PŁATNICZA

godz. 22:00 - 06:00: KARTA PŁATNICZA


W przypadku płatności kartą płatniczą konieczne jest ustawienie limitu kwotowego dla transakcji bezgotówkowych.


AWARIA LUB PROBLEMY GÓRNICZO – GEOLOGICZNE UNIEMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ ZAMÓWIONEGO WĘGLA

W przypadku gdyby wystąpiła awaria lub problemy górniczo – geologiczne i z przyczyn leżących po stronie producenta zrealizowanie zamówienia w umówionym terminie okazałoby się niemożliwe, kopalnia poinformuje odbiorców, z którymi umówiony był termin odbioru, o kolejnym możliwie jak najszybszym terminie odbioru węgla.

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy zakup węgla nie może zostać zrealizowany w umówionym terminie, pierwotnie ustalony z kopalnią termin zakupu węgla przepada (ponowna rejestracja przez odbiorcę na infolinii).
Sprzedaż węgla na drobnicy kopalni za gotówkę możliwa jest jedynie dla klientów indywidualnych, zużywających węgiel na własne potrzeby. Jednorazowo tj. RAZ NA 12 MIESIĘCY można w kopalni zakupić maksymalnie do 5 ton węgla.


Informujemy, że na etapie wydania węgla dokonywana jest weryfikacja danych Kupującego tj.: PESEL, adres gospodarstwa domowego oraz dane z deklaracji dot. źródła ciepła i źródeł spalania paliw. Nie ma możliwości dokonania ponownego zakupu węgla powyżej 5 ton dla numeru PESEL (Kupującego) dla którego został już wydany węgiel w przysługującej ilości.

Limity mają na celu zapewnienie jak największej ilości gospodarstw domowych w Polsce dostępu do towaru sprzedawanego za pośrednictwem sprzedaży drobnicowej w KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek.

Zasady sprzedaży węgla na drobnicy zostały wypracowane w celu umożliwienia Konsumentowi, który jest finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 143, z późn. zm., dalej jako „Ustawa akcyzowa”) zakupu maksymalnie do 5 ton towaru będącego węglem pochodzącego z KWK Bobrek Piekary Ruch Bobrek w celu zużycia do ogrzewania własnego gospodarstwa domowego.

Węgiel zakupiony przez Konsumenta, który jest finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 143, z późn. zm., dalej jako „Ustawa akcyzowa”) nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego i może być przeznaczony wyłącznie na potrzeby ogrzewania własnego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy dom jest wielorodzinny i każda rodzina posiada odrębny piec można dokonać zamówienia, pod warunkiem przedstawienia deklaracji CEEB dokumentującej, że zakup jest dokonywany na konkretny adres gospodarstwa domowego. Samo posiadanie pod jednym adresem 2 źródeł ciepła nie uprawnia do zakupu większej ilości węgla.

W przypadku budynków wielorodzinnych (Wspólnoty, SRK oraz Spółdzielni Mieszkaniowych) deklarację do Urzędu Gminy składa Zarządca budynku na ilość lokali, a następnie każdy z mieszkańców powinien otrzymać od swojego Zarządcy zaświadczenie na swoje nazwisko i mieszkanie, że taka deklaracja został złożona.


Skip to content