Grzegorz Wacławek

Prezes Zarządu

Anna Malcherczyk-Kulik

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Krzysztof Jamka

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych