Węglokoks Kraj S.A. informuje o możliwości zakupu węgla opałowego, na zamówienie pozaumowne, na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (Finalny Nabywca Węglowy).

W przypadku zainteresowania zakupem zapytania należy kierować na adres: sekretariat@weglokokskraj.pl lub drogą pocztową na adres: Węglokoks Kraj S.A., ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie