Dyrektor ds. Handlowych
Iwona Szczygioł
T: 32 416 21 67
i.szczygiol@weglokokskraj.pl

Zastępca Dyrektora ds. Handlowych
Katarzyna Scheer
T: 32 416 29 11
k.scheer@weglokokskraj.pl


Kierownik Działu Sprzedaży i Rozliczeń
Iwona Holeczek
T: 32 416 29 32
i.holeczek@weglokokskraj.pl

Starszy Inspektor Działu Sprzedaży i Rozliczeń
Katarzyna Sojka
T: 32 416 29 08
k.sojka@weglokokskraj.pl


Kierownik Działu Marketingu
Agnieszka Nadolska
T: 32 416 29 26
a.nadolska@weglokokskraj.pl

Starszy Inspektor ds. Marketingu
Monika Hojka
T: 32 416 29 31
m.hojka@weglokokskraj.pl

Starszy Inspektor ds. Marketingu
Aneta Król
T: 32 416 29 25
a.krol@weglokokskraj.pl